DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1884 str. 1     <-- 1 -->        PDF

M-f^M-


Br. 3. u Zag^rebu, 1. svibnja 1884. God, VIIL


Naše težnje — naši uspjesi.*
u posliednjem broju ovoga Hsta nalazimo u prvome članku izražeau stalnu
nađu ljepše budućnosti i razvoja našemu družtvu. Pisac onih redakah sjegurno
jest bio podpunoma osvjedočen ob onome, što nam proriče, njegova nada bolje
budućnosti nedvojbeno jest osnovana, u koliko su baš njemu odnošaji našega
đružtva najbolje znani. 1 mi radostno čistasmo tu izjavu, nu oprostit će nam


g. pisac, ako reknemo, da uzprkos svega toga, gledom na dojakošnje izkustvo,
u pogledu naših težnja i uspjeha, ipak nemogosmo dieliti veselih njegovih
nada. Osamgodišnja prošlost i izkustva našega družtva, neđadu nam´gojiti sanguiničnih
nada. Obećanja bo i mi šumari hrvatski, jur bi mogli
biti siti. Jer nam se eno već kroz dvadesetak godina obećaje u razno doba
sve i sva, pa ipak nismo li danas, ako ne gorje, a ono ipak još uvjek na
istom onom stanovištu, gdje nas ostavi absolutizam i njegova vladavina u
Hrvatskoj. Ili
zar možda nije tako? — Da li nam se i jedna jedina naših želja izpunila?
— Da li naše družtvo do sada bilo kadro isto u prilog
pođignuća naše struke i stališa, u predmetu poboljšanja naših
šumarstva tičućih se zakona i inih instit,uc ija, izposlovati?
Šumarsko je družtvo izradilo: „Osnovu naredbe za polaganje višjih šumarskih
državnih izpita" — „Osnovu novog šumskog zakona" — „Nacrt reorganizacije
šumarske uprave u zemlji". —- Ono jest naglasilo potrebu novog lovnog
zakona — kao i potrebu ustrojstva šumarske akademije i nevaljalost organizacije
kr. šumarskog učilišta u Križevcih. — Pa ipak da li se i jedna
tih naših pravednih i osnovanih želja izpunila?! — Da li nam se
s nadležne strane ma samo i odgovorilo, na sve te naše rekriminacije, predstavke
i tužaljke, bar koliko je piscu tih redaka poznato ~ to se zbilo nije — sve
je predano zaboravnosti, te naše želje ostaše — „pia desideria".


Kad nas dakle dojakošnje izkustvo, do ovakovih zaključaka sili, tad će
sjegurno i piscu članka: „Zora sviće — bit će dana" — biti jasno — zašto se


^ Ovaj je Slanak primilo uredničtvo kao uzvrat na Manak „Zora avi<$e bi će
dana" . . ., u Šumarskom listu br. II. g. 1884.