DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1884 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 93 — .
Književni listak,


Beitrage znr Lehre von den Durchforstung en, Scblagsteilungen
und Lichtungsb ieben. Von Gustav Kraft.


Poznato je, da pitanje o pLX>riedjivanju i progaljivanju šuma nije još riešeno;
ono stoji danas tim većma na dnevnom redu, što se proriedjivanjem ne
misli udovoljiti samo dgojnom momentu, nego što je proriedjivanje od velikog
upliva i na financijalnu btt dotične sastojine. Što se tiče naravi, te navlastito
stupnja proriedjivanje, to se u tom pogledu dosada slabo došlo do sporazumka
u šumarskom svietu, — čemu se ni čuditi nije, kad se pomisli na raznovrstne
sastojine odgojene pod najra/.novrstnijimi okolnostmi. Vec ista dosadanja oznaka
stupnja proriedjivanja „slabo.% „srednje", „ojako" jest sama po ^ebi preveć
občenito i nejasno izražena, i to tiera večma, što su se te oznake uijoravljale.
koje na gromadu, koju želimo izvaditi, koje na gromadu, koju želimo ostaviti.
Da se tomu nesporazumku ugne, napisao je Kraf t gornju knjigu, razvijajuć n
tom pogledu svoje nazore, uplićuć i nadopunjujuć starija izkustva sa novirai.
Mi ćemo se u kratko osvrnuti na točke, koje nam se čine najznamenitijimi i
najzanimivijimi, a komu je stak) do razvoja šumarstva, neka zasuče rukave,
te neka i sam izkusi i osvjedoči se, što valja a što ne valja.


Da najprije dodjemo do što precisnije oznake, to misli Kraft , da čemo
stupanj proriedjivanja najbolje označiti sa quotientom, kog dobijemo, ako
ostavit se imajuću gromadu (masu) podielimo sa prvobitnom
(punom) gromadom, koju je sastojina pr ije proriedjivanja


1 j 11 -^ (pt>slje proriedjivanja) ^ .-^
imala, dakle --^ — V -. i- % a tai auotient zove se po njemu
m (pnje proriedjivanja)
zašt o m a quot a (Ueberbaltsquotte).


Prelazeći na učinke raznih stupanja proriedjivanja na daljna ostavit se
imajuća debla, dolazi Kraft do zaključka, da nam kakvoća krošanja, a
donekle i visin a debal a ima biti glavnim kriterijom i kažiputom kod
proriedjivanja. Usiied toga diele se krošnje u dvie grupe: A) u normalne
i zdrave, B) u degnerirane i zakržljale. Te dvie velike grupe razdieljene
su radi tanje oznake u sliedećih pet razreda: 1. Najviša stabla sa
izvanredno razvijenom krošnjom; 2. visoka stabla sa dobro razvijenom
krošnjom; 3. srednja stabla, nalik onima druge klase, samo što im je
krošnja više sbijena i suzita, te ovdje ondje,počima degenerirat. Taj treći razred
čini prelaz od grupe A grupi B; 4. Nadvršita (zastrla, nadkriljena) stabla,
i to: 4«. krošnja im nije zastrta od jačih debala, nego je samo sbijena medju
njima, i 4ž». krošnja osim vrška posve zastrta; 5. sasma nadvršita, pod sklopom
ostalih, te buduć bez svietla, većim dielom sušeća se udušena stabalca.


Drugi razred je obično vladajući, namah za njim dolazi treći, zatini
u padajućoj množini sliede ostali razredi. Prvi razred kao izvanredan najslabije
je zastupan.