DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1884 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 92 —
spodarstvo. Nu prem je poradi velike produkcije vina potreba dužieah velika,
ipak se nije obhođuja obzirom na proizvadjanje istih preko dobe najvećeg popriecnog
prirasta produžila; jer kod obhodnje najvećeg popriečnogprirasta mogu
oni potrebno gorivno, obrtno i gradjevno drvo proizvadjati u vlastitoj zemlji,
docira da su jedino radi dažicah obhodnju hrastovih šuma umjesto sa 120, aa
240 godina ustanovili, izgubili bi u zemlji gorivno, obrtno i gradjevno drvo
ciele jedne obhodnje od 120 godine.


Oni su stoga našh probitačnijim, potrebne dužice nabavljati iz drugih zemaljah,
gdje jošte imade prašumah, a troškove stoga naprtiti onim, koji od njih vino
kupuju.


Što se pako tiće uporabe moje rationalne šumarsko uređjajne methode
pogledom na osobite svrhe stanovitih šuma, to sa od toga izključene:


a) T. ZV. razkošne šume, najme perivoji, t. j . šume, koje služe izkljućivo
njegi i lovu divljači na prostom ili u ogradjenih zvierinjacih, zatim šume. koje
služe za obrast gorskih visočina i za zaštitu na gorskih strmina, koje se sve
imadu posebno polag njihove osobite svrhe prebornom sječom upoi^ubljivati.


h) Šume guljače, tako listnatog, kao i četinjastog drveća; jer prve moraju
se kao nizke šume, a druge kraćom obhodnjom, nego je ona najvećeg popriečnog
prirasta uzgajati i prama tomu upotriebljivati.


c) sriednje šume (Kompositionsv/alder), koje se takodjer, buduć sastoje
iz nad i podstojnog drveća, polag njihove osobite svrhe posebno uzgajati imadu.


U obće se računanje šumske vriednosti upotriebljuje kod kupa, proda;je i
izmiene šuma, kod komasacije i segregacije šuma; nu za naše potomke, koji
će sječivni prihod koncem obhodnje uživati, je ono posve bezvriedno, jer do
onda će se vriednosti, koje su ovim računom za temelj uzete promieniti, te
će oni svoje šumske proizvode prodavati po onoj vriednosti, koju će u njihovo
doba imati.


U Zagreh u mjeseca veljače 1883.


Opazka . Od sječnog reda br. 3., priležeceg mojem razjašnjenju rationahae šumarskoazgojne
methode imade se odustati, jer kod sastavljenja istog nije uzet obzir na sječe, koje
se u svakom glavnom dielu istodobno izvesti imadu.


Sjeeni red prenesen je nslied toga n specialnu užitnu osnovu, po kojoj se u prvom deceniju
istodobno sa sječom u svih 5 glavnih dielova šestari br. 1. i 2., u drugom deceniju
šestari br. 3. i 4.. i tako dalje po redu, kako je u osnovi naznačeno, od decenija do decenija
nastavljajuć, u 10. deceniju šestari br. 19. i 20, posjeći i pomladiti imadu ^ poslie kojeg će
postupka koncem obhodnje od 100 god. takodjer i normalno razmjerje dobnih razreda na uzgojnoj
plohi od 3920 jutara postignuto Mti.