DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1884 str. 39     <-- 39 -->        PDF

~ n ~


Pristane li dr. Judeich na moje ideje, to bi moglo više toga iz njegove
knjige kao suvišno izostati. Tako n. pr. izkazivaoja, kakovom 8e normalna zaliha
pokazuje u proljeću, jeseni i u sried ljeta, pošto se je jeseni najstaiiji
šestar posjekao. Ovakova su razlikovanja po mojoj niethodi nepotriebna, jer se
kod ove uzimlje normalna zaliha samo kao mjerilo, kod opredieijivanja sječivnog
prihoda zbiljne šume, koje mjerilo ostaje kroz cielu obhodnju nepromjenjeno, kako
je iz sječivnog prihoda zbiljne šume, primjereno obhodnji prvobitno proizašlo.


Drugimi riećmi: množitbom sječivnog prihoda po jutru, polovinom obhodnje
proizašla normalna zaliha nepostoji jošte u zbiljnosti, nego pokazuje privremeno
razmjer^ u kojem mora zaliha zbiljne šume prama njezinom normalnom prihodu
stajati, što se ipak istom svršetkom prve polovine obhodnje postići može, predmjevajuć
đa nikakovi smetajući dogođjaji nenastupe.


Ovo razmjerje ostaje ali i za trajanja druge polovice obhodnje mjerodavno,
svejedno da li je normalna zahha svršetkom prve polovice obhodnje postigmita
ili ne; jer će se koncem ciele obhodnje normalna zaliha sa zbiljnom zalihom
sigurno izjednačiti, buduć će se do onda postići i normalni razmjer dobnih
razreda sastojina na cieloj uzgojnoj plohi.


Što se obhodnje u mojoj methodi tiće, to se ova uvjek jednaka sa dobom
najvećeg popriečnog prirasta one vrsti drveća ustanovljuje, koja daje glavni karakter
uzgojnom kompleksu.


Dr. Judeich ipak umjesto ove ustanovljuje onu obhodnju, koja sa financialnog
gledišta obzirom na prodati se imajuću drvnu robu, najveći dobitak pruža.
Odavle pako nastaje pitanje, koju obhodnju ide prednost obzirom na narodno
gospodarstveno interese.


Doba najvećeg popriečnog prirasta u sjećivnoj starosti pruža takodjer najveći
prihod na materialu u razmjerno najkraćem vremenu, jer akopreni se kod
dulje obhodnje veći prihod po jutru postizava, to je time ipak skopčan gubitak,
jer se za vremena veće obhodnje manje na masi, nego za viieme najvećeg popriečnog
prihoda dobiva. Bolja odnosno vriednija kakvoća, koja se kod dulje
obhodnje postizava, morala bi ne samo gubitak mase, nego i gubitak vremena
nadoknaditi, za koje bi se morao već druga obhodnja započeti.


I za prosudjenje ovog pitanja imamo primjer u Slavoniji. Polag skrižaljke
kombinacija IL na strani 259. III svezka „Šum. lista" od godine 1877. postizava
hrastova šuma na najboljem tlu u nizini, u 120 god. dobi najveći popriečrii
prirast, a takovo tlo odgovara i našim savsldm nizinam, Nu za proizvadjanje
dužica, osobito onih za veliku burad i za badnje, pretanki su 120godišnji hrastovi,
te stoga neupotriebljivi. Radi toga udotriebljuju se u naših prašuma za
ovakovu drvnu robu najbolje 200—250gođišnji hrastovi, jer čim je ovakav hrast
deblji i ravnokalaviji, tim se može iz njega više takovih dužicah načiniti.


Ova se roba na trgovih takodjer i najskuplje prodaje, a najbolji kupci
ove vrsti robe su Francuzi, ako i ne iz prve, a to bar iz druge ruke, na tovarištih
Trst i Rieka. Kako je poznato devestirane su veoma za vrieme prve
revolucije šume u Francevkoj, nu poslie uvelo se je i tamo dobro šumsko go