DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1884 str. 36     <-- 36 -->        PDF

_ 88 —


Prije pako nego predjem govoriti o´raziićnosti ovih osnovah sa stanovišta
šumarske znanosti, misliiii da će bit nuždno, da svoju methodu, koja sastoji u spajanju
methode normalne zalihe sa methodom periodičnog razdieljenja na jednake
plohe, (Fachwerk), kako je to do sada riečmi i brojevi učinjeno, takodjer slikovno
predstavim, za da me uzmogne svatko razumjeti. U tu svrhu pako mislim,
da ću moći najbolje upotrebiti svoju, još god. 1877. sastavljenu skalu o drvnom
prirastu i na tom temeljeće predstavljanje normalne zalihe.


U priležećoj skali´" predočuje nam se ciela uzgojna šuma od 3920 rali u
četverokutniku A B G D.J] ovom četverokutniku predočeno je — po jedinstvenoj
mjeri od jednog cl a, hvata, po 80. k. st., kako drvni prirast, na temelju skrižaljke
kombinaeijah I., (objelodanjene u prije navedenom svezku „Šum. lista")
tako po zbiljnom, kao i po popriečnom prirastu sječivne dobe postepeno raste,
dok u točki kulminacije (lOOgodišnje starosti) jednaki prihod na drvnoj gromadi
od 75*^ po rali daje. Nadalje pokazano je, da popriečni prirast sječivne dobe
malenom razlikom jošte 20 godina dulje traje, a onda pada.


Četverokutnik A B 0 I) takodjer je slika normalno postupne šume od
3920 rali, koju ja sada prispodabljam sa isto tako velikom zbiljnom šumom,
(koje je obratno razmjerje sadržano u skrižaljki dobnih razreda, priležećoj mojem
„Kazjasnjenju"). Namjera nd je kod toga izvesti, uredjenje i pomladbu zbiljne
šume primjereno normalnoj šumi.


U istom razmjerju dakle kako je o ovom četverokutu crvenim tiskom naznačeno,
imade se šuma sjeći i pomladiti, isto tako i to, kako je ovdje slikovno
predstavljeno, u 5 sjećah, tako, da svaki put poslie 10 godina — kada se revizija
šumskog stanja preduzeti imade, sljedeća (mladja) sastojina na mjesto
posječene (i pomladjene) najstarije dodje. Ovako od IO do 10 godina dalje postupajuć,
zadobiti će do konca obhodnje^ (od 100 godina) sve sastojine oblik
normalno postupno uzgojne šume. Za ovo će se vrierne takodjer i zbiljna zaliha
sa normalnom zalihom izjednačiti, jer kako se iz skrižaljke dobnih razreda viditi
može, iznaša normalna ploha svakog lOgodišnjeg dobnog razreda 784 rali, a kod
prispodabljanja ove veličine može se, u glavnih dielovih I, II i III pokazujući
se manjak, iz većih glavnih dielova IV i V nadoknaditi. Na ovaj način izjednačiti
će se nadalje i periodne plohe — kako je u nacrtu normalne šume vidljivo,
tako, da će se svaki put jedan dio lOgodišnjeg dobnog razreda iz sliedeće sječe
istog dobnog razreda nadoknaditi. Nu potreba izjednačenja ove periodne plohe
nastati će istom u 2. polovini obhodnje, buduć je svaki glavni dio veće površine,


nego što pol periodne plohe ^od--— ^ 392 rali^ iznaša.


Polag brojnog razmjerja u kojem stoji površina svakog glavnog diela k periodnoj
plohi od 784 rali biti će nadoknadjenje manjka potrebno:


U glavnom dielu I — Sebeschel za manjak od 784—^750 -= 34 rali u 6(n
godini obhodnje, jer je 66 + 34 = 100 god., u glavnom dielu II — Turnul
za manjak od 784—760 -- 24 rali u 76. godini obhodnje, jer je 76 +- 24


* Vidi prilog i aliku.