DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1884 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— m —


skrižaljkah izkuvstva, sbrajanjem prirastnih postupica nađjena normalna zaliha,
sa normalnim prihodom u pravom razmjeru, pošto, je posliednji sa sjecivnim
prihodom jednak, (kako sam to sve već u svoje vrieme u I I i HL svesku „Šum.
lista" od god. 1877. obširno dokazao.)


Polag skrižaljke postupicah prirasta objelodanjene u III. svezku nastrani


260. iznaša normalna zaliha po rali, obzirom na popriečni prirast sjećivne sastojine
. 303.000 k. St,
po zbiljnom prirastu, na temelju skrižaljke izkuvstva, odnosno
kombinacije I, strana 258, . , 258.000 „ „,
računa se pako normalna zaliha kameralne taksacije sa


Obh.


NS 100 ,


6000 X ~- ................. 300.000 „ „


po rali, iz čega se vidi, da se normalna zaliha niti sbrajanjem prirastnih postupica,
niti po popriećnom prirastu, kao ni po prirastu izračunanom na temelju
skrižaljkah izkuvstva valjano pronaći nemože. Buđuć pako, da je normalna zaliha
nađjena po Hundeshagenovoj methodi premalena, ako ju prispodobimo sa noi´malnim
prihodom, to odtuda sliedi, da u istom razmjerju, kako se kod prispođabljanja
normalne zalihe sa zbiljnom zalihom, prva uviek premalenom uzimlje,
tako i etat (sjecivni prihod) veći odpada, čemu je opet posliedicom prevehko
sječenje šume.


Ako se pako upotrebi svakokratnoj normalnoj zalihi, odgovarajući normalni
prihod (primjeren obhodnji), to se svakiput pokazuje kod iste obhodnje takodjer
i ista dobitna mjera. Ova se pokazuje po temeljnoj formuli: „za svaki normalni
prihod, nadje se odgovarajuća normalna zaliha, ako se normalni prihod polovicom
obhodnje pomnoži, a za svaku normalnu zalihu, nadje se odgovarajući normalni
prihod, ako se norm. zaliha, polovinom obhodnje podieli". Ova temeljna formula
uporabljuje se kako za normalnu, tako i za zbiljnu drvnu zalihu po proporciji,
kako ju je dr. Juđeich za Hundeshagenovu ideju postavio, naime


NZ : IŠTE == Zb. Z : Zb, E
NE


Zh. E == — - Zh, Z.


NZ


Substituiraju li se ovamo vriednosti, koje sam u „Razjašnjenju" rationalne
šumsko-uzgojne methode upotriebljivao, to se odnosi


NZ NE Zb. 2 Zb. E ´


147.000 : 2940 ^ 201.536 : X a
^ 201.536.2940 . . ´
2940


Isti sjecivni prihod dobiva se i po užitnom postotku: ,


- 0-02
"^ 147.000


Zb. Z p. mj.


-- 2*^/y zbiljne zalihe, naime 201.530 X 0*02 =- 4030-72´\ a isto tako i po


.^l^´ ^ 10 0 sj, pvh,
temeljno) tormuli 201.536 : -~—
2
^ 4u30-72´^