DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1884 str. 32     <-- 32 -->        PDF

-^ ,84 ~


Dodatak
razjasnenju rationalne methode uredjivanja šumskog
gospodarstva.
Napisao Antun Toniić, e. kr. umir. šumarnik. — Preveo J. K,
U pokusnom broju „austrijskih šumarskih novina" od god. 1883. čitao sam
0 šumarskom uredjenju dra. Fridrika Juđeicha sliedeću ocjenu:
a) da je isto biser u šumarskoj literaturi i da će jamačno za kratko u
školi i pi´aksi sveobće priznanje naći;
b) da ono označuje početak nove ere; da će još mnogu krivu nauku u
šumarskoj znanosti iztisnuti;
c) da se uz postupak gospodarenja sastojinami, prvi put konsekventno
takodjer i sa financialno-gospodarskimi načeli bavi, te iste u šumarsko uredjenje
uvršćuje.
Usijed tog hvalisavog pri/.nanja posudio sam Si od prijatelja rečenu knjigu,
te iz nje na moje zadovoljstvo razabrao, da dr. Jiideich normalnu zalihu kameralne
taksacije valjanom pripoznaje, dočim Hundeshagenovu normalnu zalihu kao
neodgovarajuću označuje. Ovo sam i ja od davna tvrdio, nu nisam našao priznanje,
jer je baš kriva nauka o Hundeshagenovoj normalnoj zalihi u sadanjoj
eri odviše, ukorenjena.
Kod potanjeg proučenja knjige uvidio sam ipak, da je dr. Judeich u svojem
obrazloženju neprimjerenosti Hundeshagenove normalne zalihe, posve drugog
mnienja, nego sam ja to u svojem „Razjašnjenju" označio. Usijed te različnosti,
dolazimo naravno i do posve drugih posliedica, koje stvar samu, umjesto da ju
razjasnjuju, samo jošte više zamrsiti mogu. Stoga sam ponukan, da u sliedećem
obrazložim i u ovoj stvari svoje stanovište.
Dr. Judeich veh u §-u 39. na strani 130.:
Označimo li veličinu normalnog sječivnog prihoda (etata NE) dobitnom
mjerom normalne zalihe (iVZ), to dobijemo užitni postotak ili tako zvani postotak
prirasta sume. Ovaj se sa ——- 100. označuje. Polag Hundeshagena pako


razumjeva se pod užitnim postotkom (u Uteraturi skoro sveobće) geometričko
razmjerje normalne zahhe (postavljene = 1) sa normalnim sječivnim prihodom,


NE


dakle -^^ - Ovo je svakako krivo označenje, buduć se taj količnik nesmije pre


dočiti u odnošaju kao postotak na 100, nego u odnošaju na jedinicu.
Nadalje veli dr. Judeich u §-u 124. na strani 286.:
Hundeshagen uvidio je manu austr. kameralne taksacije, sastojeće se u


tom, da uzima jednak popriečni prirast kod svih dojdućih postupnostih. Radi toga
preračunao je normalnu zalihu pomoćju skrižaljkah izkuvstva, a zbiljnu zalihu
tako, kako se zbilja u sastojinah nalazi. Nadalje napustio je samu po sebi valjanu
temeljnu ideju kameralne taksacije, najme, da je razmjerje izmedju Zb. Z
i NZ jednostavno prttmetičko. Umjesto toga rekao je, da se normalna zaliha