DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1884 str. 21     <-- 21 -->        PDF

- 7B -—
nn)ći, te koji dakle već na[)rvo znade rezultat izradbe — to će si sam izdati
diplomu, da se uglibio u okulariioj metodi. Time podjedno zaključujem ta svoja
razmatranja misleći da sam moje stanovište u ovoj stvari dostatno razložio.


Dušan Ilić,


kot. šumar.


Lugarsko osoblje i dužnosti mu.


Lugarsko iliti šumarsko čuvarsko osoblje od velike je važnosti. Ono je
stražu sigurnosti za šumu i šumsko vlastničtvo. Bez lugarskog osoblja neima
uredjenog šumai*stva, ni šumskog gospodarstva.


Ono je već i po svojoj zakletvi zvano, da svom mogućom brigom i viernosti
bdije nad šumom i da ju brani.


Lugar osoba je javna. Njegovo je zvanje zakonom utanačeno, njemu zakon
podjeljuje velika i omašna prava. Lugar nosi poput svake ine javne straže oružje,
njegova se izjava pred sudom, uzima za dokaz, t. j . sud prima svaku izjavu
lugara za istinu i dokaz. Dočim svaki drugi za dokazati svoje navode trebuje
svjedoke — to je za lugara dovoljno da se pozove na jednom položenu prisegu. —


Nu zato se i opet lugar mora čuvati svake laži, svakog krivog svjedočanstva,
on nesmije da pred sudom izkaže drugo, van ono što je i zbilja vidio,
što se i zbilja dogodilo, — jer ako lugar drugo izjavljuje, ili ako u obće lažno
proti kojoj stranci svjedoči, to postaje krivcem krive prisege, to jest lugar time
počinja zločinstvo. To su činjenice, koje bi lugari morali dobro zapamtiti.


Pošto zakon lugaru zajamčuje važna i dosta velika prava, to dakako i
opet od njega zahtieva takodjer i stanovita svojstva i sposobnosti.


Svojstva ta jesu: neporočan život, poštenje i doraslost, odnosno lugar nesmije
biti sumnjivac, on nesmije biti pijandura, on nesmije biti sulud t. j . šenut,
on mora biti punoljetan t. j . mora biti najmanje 20 godina star, za da može
pred sudom odgovarati za BYoje učine.


Zato se samo onaj smije po zakonu zapriseći za lugara za koga poglavarstvo
jamči i izkaže, da je vriedan da se za lugara zaprisegne.
Ovo sve trebali bi lugari vazda imati na umu — oni bi morali biti ponosni
na svoje zvanje, na svoju čast.


Nu lugar se polag svoje prisege i zakona nesmije nikada ugibati, bez
znanja svojih starijih, ili bez neodoljive zapreke, ni svojim dužnostim. On mora
sve naloge dobivene od starijih točno i bezodvlačno t. j . odmah sam izvršivati
kao i izvršivati dati.


Lugarska je služba vrlo tegotna i naporna. Glavno njegovo djelovanje ima
biti u šumi. Kao čuvar šume, dužan je mal ne bez prestanka obilaziti šumom.
On mora često i po noći i po danu svoju službu izvršivati — jer samo onda će se
štetočinci i žitelji u obće čuvati šume, ako nebudu nigda sigurni pred lugarevom
pazkom. Nu lugar neiraa samo čuvati šumu i kvarove odkrite prijavljivati, vee
ŠUMARSKI LIST 2/1884 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 74 —


on mora takodjer i mnogo druge radnje u šumi stranom obavljati, stranom nadzirati
— za sve to pako potrebno je, da bude lugar čovjek razborit, tjelesno
razvit, ozbiljan i pismen, ta njega već i prisega veže, da u svako doba mora
biti pripravan poLlgati račun o povjerenom mu dobru.


Mi ćemo uzeti još više puta priliku na ovom mjestu govoriti i obširnije
0 dužnostih lugarskog osoblja i važnosti istoga po šumarstvo, — za sada pako
neka bude dovoljno i ovo što rekosmo obzirom na sadržaj same zakonom propisane
prisege iliti zakletve lugarah. Sadržaj te zakletve i smisao njezin, neka
lugarom sveudilj lebdi pred očima, na zakletvu tu lugar nikada zaboraviti nesmije.
— Svetost zakletve pred Bogom i svietom imade lugaru ostati na pameti
i u srđcu pri svakom činu, svakoj prijavi, pri svakoj izpovjedi, jer će samo
onda moći izbieći i posliedicam prekršenja te zakletve. Zakletve kojom se zakleo da
će nad šumskim vlastničtvom, nadziranju mu povjerenim,
svagda sa svom mogućom brigom i viernosti bditi i branit ga,
da će svakoga, koji isto kojim mu drago načinom hotio bude
oštetit, ili koji ga doista ošteti, bez osobnoga obzira saviestno
odat, ako potrebno bude, zakonitim načinom zaplienit
ili uhitit; da neće nikoga nedužnoga ni krivo tužit ni osumnji
čit; da će svaku štetu, koliko uzmogne, odvratjat, i da će
prouzročene oštete sdužno, kao što najbolje bude znao, kazat
i procienjivat, kao i da će lieka proti istim tražit putem zakonitim;
da se dužnostim, koje su mu naložene, bez znanja i
dopuštenja svojih starijih, ili bez neodoljive zaprieke neće
nikad ugibati, i da će o povjerenom mu dobru dat račun u
svako doba, kao što treba!


Bude li lugarsko osoblje vazda spomenuto držalo na umu, budu li oni,
koji to osoblje namještaju i podržavaju, važnost i korist lugarskog osoblja po
šumsko gospodarstvo i upravu u istinu takodjer i uvažavali, učinjen će biti
prvi korak ka uredjenju službenih kao i družtvenih odnošaja našeg lugarskočuvarskog
osoblja. S takovim lugarskim osobljem — stojećim na ovakovu temelju,
radit će i svaki šumar i šumarski upravitelj rado i veselo, na polju težke i
naporne šumarsko-čuvarske službe.


Za da se pako cilj taj čim prije oživotvori, treba ipak, da prije svega,
mi upravitelji šumskih gospodarstva, prionemo oko unapredjenja lugarske službe,
naučanje i naobražavanja lugarskog osoblja. — Šumarsko družtvo pako, uz zadatak
svoj preuzeti će u tom radu i kolu naravno vodstvo. U to ime pako neka
budu i ti redci napisani — a dao Bog - neostali i opet bez odziva.