DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1884 str. 1     <-- 1 -->        PDF

-M^M-«


Br. 2. u Zagrebu, 1. ožujka 1884. God. VIII


Poziv i ubaviest.


U sm.islu §. 7. slovo & novih, po vis. kralj, zemaljskoj vladi
odobrenih, te evo priloženih pravilah, ima se članarina u prvom
četvrtu svake godine uplatiti; umoljavaju se dakle gg. članovi, da
izvole svoju članarinu za tekudu godinu iznosom od 5 fr. a. vr.,
tečajem ovoga mjeseca podpisanomu predsjeđničtvu franCO priposlati.


Reda radi i za prištediti poštarinu, biti <5e za lugarsko osoblje,
(članovi drugoga razreda), koje u smislu §. 8. družtvenih pravilah
samo 2 fr. članarine plaća, najspretnije, ako dotični šumarski ui´ed
ili šumarija, sve prinose sabere, te ih do 31. ožujka sa shodnim izkazom
na podpisano predsjedničtvo priposlati izvoli. — Istim putem
razpačati će se laglje kontrole i reklamacije radi, družtveni organ
„Šumarski iist*^ na sve lugarsko osoblje.


Novo pristupivši članovi prvoga ili drugoga razreda plaćaju
u smislu §. 7c, i §. 8. družtvenih pravilah pristupninu od 1 for.
austr. vriedn., na što molim.o kod odašiljanja novacah obzir uzeti.


Tko želi dobiti družtvenu diplomu, plaća 1 for. bez odpreme
i poštarine. —


Kod onih gg. članovah, koji se tomu pozivu odazvali nebi, te
nam tečajem mjeseca ožujka nebi članarinu priposlali, morat ćemo
predpostaviti, da jim je milije, da se članarina od njih postOTIlllll
pouzećem ubere, te ćemo 2. travnja na dotični poštarski ured


odpremiti pouzetbeiiu kartu, koju molimo najdulje u roku od
8 danah izkupiti.
Predsjedničtvo.