DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 49 viteljstvo
nad izložbom preuzelo je Njezino Veličanstvo kraljica Englezke, a pređsjeđiiičtvo
Marquis Lotliian. Izložba ta imati in osobitu važnost takodjer i po trgovinu
šumskih proizvoda.


Lugarnice u Austriji. U Austriji postoje sada ukupno četii´i lugarnice. Najstarija
jest ona u Dolnjoj Austriji u Aggsbahu kod Melka, utemeljena je bo g. 1875.
Doba naukovanja traje godinu dana. Lugarski tečaj u Bregenzi utemeljen bi g. 1877.
Lugarnica u Hallu u Tirolskoj otvorena bi g. 1881. Lugarnica u Gussverku u Stajerslcoj
po državi utemeljena g. 1881. tečaj traje 11 mjesecih. Ukupni broj pitomaca
na rečenih zavodili iznaša na godinu popreko 70.


Orao, kobac 1 škvorci. Nekako pod konac svibnja javi mi lugar, da je u vi


sokoj hrastovoj šumi (u Slavoniji) naišo na orlovo gnjezđo. G-njezdo se je nalazilo na


visokom, veoma spravnom i slabo granatom briestu. Ja odlučim, briest srušiti, jer je


od obližnjih stanara, kojima je orao znatne štete medju živadju počinio, već načet bio.


Uzmem tri radnika, i nas trojica s puškami, te odemo pod briest. Dok su radnici preko


1 ni. debeli briest prepiljivali i j)odsjecali, vidili smo od ozdo, da se mladi orao giba


u gnjezđu, dižu6 kadkad krila n vis. Najviše nas čudilo, da par škvoraca (brljakaj


svaki čas dolide vrh orlova gnjezda , gdje ga za tren nestane, dok opet ne izleti. Da


li brljci donašaju štogod u kljunu, bilo je težko do one visine opaziti, jedino smo to


vidili, da nad orlovim gnjezdom strši kakovih 14 cm. debela suhobrka vršika briesta.


Nekako u po posla doleti jedan stari orao s plienom u pandjah; jedan od nas opali,


a orao po svo j prilic i u stražnji dio tiela ranjen, izpusti plien, te držed se nizko,


nesta ga u šumi. Potražimo što je izpustio , te se nemalo začudimo , da je plien bio :


mlad, očupan kobac, koji je valjda tek iz gnjezda izletio! Dakle borba za obstanak


ne pripoznaje ni vlastitog roda, — ne vlada taj zakon samo medju Ijuđrai, nego i


medju pticami. Nu gle! drugog čuda! Kad briest pade, nađjemo u onoj suhobrkoj


vršiki (nud orlovim gnjezdom) škvorčevo gnjezdo sa četvero mladi, koji su kao i mladi


orao na mjestu mrtvi ostali od silnog udarca ogromnog briesta. Orao ne samo, da nije


branio škvorcu, da se nad njime gnjezđi, nego mu je i zaštitnikom pred neprijateljem


bio, a to je škvorac sigurno dobro znao. — Mladi orao bio bi za koj dan izletio, jer
je podpuno izrasto; duljina od jednog do drugog krila mjerila je 2 metra. U gnjezdu
bilo je množtvo kosti, ponajpače od ribe, da nara se psi jagmeć ne potukoše. — Koliko
još tajna ima u ptičjom svietu, za koje mi ni iz daleka ne slutimo! — J.


Lov na medjede. Čitamo u Nar. Nov. od 2. studenoga 1883. „Pišu nam iz
Severina 1. o. m. Ovdješnji vlastelin g. Mane pl. Vranicany, uputio se je jučer prije
podne sa svojim šumskim osobljem na lov , niti nesluteć, da bi se gdje mogao sastati
sa medjedi. Kad su lovci došli u viši pređiel šume, naidjoše na tragove medjedjih šapah,
postaviše se s toga odmah oko jaruge, u kojoj su bili medjedi. Do časa izidjoše ti iz
jaruge , bila su tri , te podjoše ravno na g. Vranicany-a. Ovaj vješt i odvažan lovac,
opali na nišan i obori jednim hitcem staru medjedicu ; opali i drugi put , te obori i
drugoga, dočim je treći pobjegao. Medjedicu pogodio je g. Vranicanj upravo u glavu,
u sliepo oko, a mladog medjeđa u prsa, ustrieliv svakoga sa jednim samo hitcem.


Gospodin Vranicany bio je prošle godine jednake sreće, te je takodjer u ovo
doba ustrielio dva medjeda. Tamaneći tako grabežljivu zvjerad , radi na veliku korist
ovdašnjemu pučanstvu, koje inače nebl od grabežljive zvjeradi moglo braniti već ni
sebe, a kamo li svoje blago. G. Vranicany ubio je već sijaset zvieradi, medjedah,
vukovah i lisicah.


Uvozna carina na dužice u Španjolsku. Kako zagreb. trgovačko-obrtnička
komora priobćuje, umanjena je uvozna carina na dužice u Španjolsku od 10 pezetah
za 1000 komadah na dvie pezete.


K naredbi od 23. srpnja 1883. br. 2862. Čitamo u Nar. Nov. br. 157. g.
1883. sliedeću zanimivu.


4