DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 48 —


Patke u taj 8as koje zarone, koje polete malko napi-ed, a orao po više putah otidje
praznih ruku natrag na svoje sjedalo. Ugrabi li koju, onda zađje malo dublje u šumu,
gdje ju požđere. Nagledav se, podjoh napred, ne bil se đovuko ili patkama ili orlom.
Akoprem sam bio kakovih 80 met. udaljen, i akoprem sam se skrivo od debla do debla,
ipak me patke smotriše, podigoše glavu u vis, i kao na zapovied, digoše se u vis;
okružiše jedanput oko bare, te odletiše povrh hragća. To me ne malo iznenadilo; patke
niesu, reć bi ni malo marile, što ih orlovi obsjeđnuše, što svaki ćas jednu od njih ođnesoše,
što više, neprestance su se veselo kupale, ko da se slobode, — a kako opaziše
ljudsku sliku, odoše bezobzirce.


Je li to respekt pred čovjekom, kojeg mu sve životinje izkazuju , — ili je to
strah pred čovjekom — neprijateljem? Ako bi ovo drugo bilo, onda bi imali opet nov
dokaz, da je čovjek ipak največi zatornik, grabežljivac ! — kako patke odoše, tako se
i orlovi dignuše, pa ravno za njima. — J.


Ubijeni lugari. Čitamo u „Narodnih Novina" br. 261. : Nunčid Simo, lugar kod
bizovačkog zakupnika g. Dragutina Sigrista, srete 31. listopada 1883. na večer blizu
petrovačke šume dva seljaka sa vozom drvah, te jih upita, odkuda voze drva. Seljaci
neodgovore ništa ved pograbe lugara te ge nemilo iztuku. Bunčić razljučen, ođtrči u
kolibu, uzme pušku i odputi se za tati. Tjerajuć jih, izbaci za njima dva hitea. Lugarev
tast Krstić, čuvši pucnjavu, iztrei iz sobe i podje cestom, odkuda je čuo pucati ;
u grabi kraj ceste nadje svoga zeta grozno izmrcvarena, koji je za njekoliko časovah
kasnije izdahnuo. Za ubojicami odredjena je potraga.


Vlaisavljevič Petar, lugar u drežničkoj občini u brinjskom kotai´u, nadjen je dne


23. studenoga u svom revirn u šumi ubit. Sudeč po tragovih oko Iježine, moralo ih
je više biti, koji su ga napali i razsiekli mu vrat. Moralo se je ljudski braniti proti
napadajem, pače jednoga i raniti, čim se je našao u sniegu trag stopah i krvi kud
su ubojice prošli. Oružnici pretražili su odmah sumnjivce u Drežnici i našli kod Gjorgja
Bosnića krvave hlače i krvlju zamrljanu sjekiru. Osim ovoga uhitjen je i Lazo Bosnić,
jer se je pokojniku zagrozio, da de ga ubiti. — Nadajmo se da de pravici pođi za
rukom osvetiti te nevine žrtve zvanja i službe!
Ubio medjeda. Čitamo u N. N. br. 261. 1883. Bački Josip, seljak iz Kvirca
u podžupaniji delničkoj, došavši 29. listopada o. g. na svoju livadu nadje na njoj medjeđicu.
Odvažni seljak upustio se s medjedicom u borbu i sretno ju ubio.


Šumski požar. Javljaju iz Požege: Dne 1. studenoga 1883. upalila seje mlada
šuma obdine Radovanci u podžupaniji požežkoj, te je izgorjelo do 100 jutai-ah branjevine.
Krivnja pada na pastire, koji su u šumi zapalili lišde. Šteta je preko 1000 for.


— Bojimo se, da de takovi požari u to doba godišta i po drugih krajevih domovine
preoteti mah, nebude li se od strane političkih oblastih strogo oko izvršivanja naredbe
visoke kr. zemaljske vlade od 2. svibnja 1882. br. 12303 nastojalo.
Požar parne pile Čitamo u „Narodnih Novina" br. 265. g. 1883. sliedeou
viest iz Crnogluga: Dne 16. studena u jutro od 4—6 ure izgorjela je ovđjesnja parna
pila firme Šimun i Porenta iz Trsta, posve do temelja. Spasilo se osim nješto malo
pokudtva nije upravo ništa. Vatra je kako se čini podmetnuta, a šteta velika.


Lugarnici u Topčideru. Spomenusmo u svoje doba, da je kr. vlada u Srbiji
osnovala t. /.. praktični šumarski kurs u Topčideru, danas da koju reknemo ob
uspjehu njenom. Na dne 3. listopada i sliededih danah, obdržavani su u prisutnosti
preuzvišenog g. ministra financija Spasida, izpiti, Kurs je svršilo svega skupa 20 slušalaca,
od kojih su 10 državni šumari, a ostali 10 privatni slušaoci. Sedmorica njih
položi izpit „odlikom", osmorica sa „vrlo dobro", a petorica sa „dobro" Prema kratkomu
vremenu trajanja, te prema ozbiljnosti i prostranstvu predavanih predmeta, svakako
povoljan uspjeh.


Internacionalna šumarska izložba. Dojdude godine obdržavati de se u Edinburgu
izložba za ilustraciju i predočenje umjetnog i znanstvenog šumogojstva. Pokro