DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 43 —


Pitanje VII. Treba li nam „Lugarski pou6nik" t. j , popularno-poučni list za
naše lugarsko i Suvarsko osoblje, i kakov bi mu imao biti obseg ?
Pitanje VIII. Tko imade provadjatl iztrage proti lugarskom osoblju ? — Tko
nosi troškove iztrage u slufiaju odrešenja okrivljenika ? —


Pitanje IX. Smiju li se odkazati drva, prije nego li su godišnje sjeSine u naravi
odmjerene, ter kakovim vidljivim znakom providjene? Tko imade u tora pogledu
nadzirati šumara ?


Pitanje X. Jesu li imovne obćine dužne davati katoličkom svećenstvu bezplatno
drvariju? — Da li se je obećana enketa u tu svrhu kada sastala, i što bje zaključeno
toga radi?


Pitanje XI. Kebi li bilo shodno sazvati skupštinu šumarah, radi pretresanja
osnove organizacije šumarstva? — Sto je učinio upravljajući odbor šumarskog đružtva u
pogledu zamolbe sazova povjerenstva šumarskog, za izradbu osnove organizacije šumarstva.


Opazka uredničtva. Slažuć se u načelu sa predlogom g. Bogoevića, ma sve da
se polag dosadanjeg izkustva i ne nadamo željenom uspjehu, mi ćemo ipak od sele redovito
priobćivati , takova na uvrstbu priposlana nam pitanja — kao i možebitne odgovore.
Bit će nam pako osobito milo — bude li odtuda članovom koja korist.


Unovčenje šumah u Španiji. Španjolska država imade 7,131.000 ha. stranom
državnih, stranom obćinskih šumah, u vriednosti od najmanje 1780 milijuna forintih.
Te šume nose danas zemlji jedva 400.000 for. na godinu, đočim troškovi uprave itd.
1,400.000 for. godimice iznašaju. Sada se je pako u komori našla stranka koja traži,
da se tečajem 9 gođinah, na deset puta te šume po državi prodadu , veleć da dosadanje
izkustvo upućuje, da će se te šume, kad predju u ruke privatnikah mnogo bolje
upravljati, a i izplaćivati, dočim će država dobivenim novcem moći izvesti nnždne investicije
u zemlji.


Poznato je, da je isto u svoje doba, i to uspjehom, bilo učinjeno takođjer i u Austriji.


Alpinski pašnjaci i kozarstvo. Polag službenih podataka unišlo je tečajem g.
1883 iz Italije u Austriju 2.297 komada kozab, i 646 komada ovaca na ljetnu pašnju
u Alpe, na tamo u zakup uzete pašnike. Uz te okolnosti pako nije čudo , ako u tih
krajevih nestaje šuma, ter ako se kras sve to većma širi.


Abnormalni zec. Čudnovato nakažnjen zec, nadjen jest nedavno u mjestu Lochgau


u Wiirtemberžkoj, zec mogao je biti 8 đanah star, a imao je 4 uha, 4 prednje noge


i dva stražnja tiela, svako sa dvie noge. Nakaza ta predana je naravoslovnom kabinetu


u Stutgartu.


Šiška u Slavoniji. Lučci ili ti šiška u nas godimice se umanjuje. Metrička centa
prodavaše se jesenas po 10 for. 30 novč. Na centu došlo 3-47 hl. šiške. Troškovi skupljanja
iznašahu 8 for. 90 novč. čista dobit po metričku centu bijaše 1 fr. 40 novč.
ili po hl. 40 novč.


Prodaja šumah. Dne 1. prosinca obdržavana bi kod križevačke imovne obćine


u Belovaru, ofertna prodaja suhih hrastovah, slieđećim uspjehom. Šumsku česticu br.


680 „Mali Jantak" procienjenu na 1338 fr. 12 n. đostao je Benedek i Tomaj za


cienu od 11.777 for. Česticu br. 240 „Konuševački lug" procienjenu na 5091 fr.


23 n. dostao je Benedek i Tomaj za cienu od 10.7 77 for. Česticu br. 700 „Veliki


Maglenjak" procienjenu na 5486 fr. 62 n. dostao je A. Weiss za cienu od 9800 for.


Cesticu br. 1550 „Tulac Brestojca" procienjenu na 7528 for. đostao je A VVeiss za


cienu od 13.500 fr. Česticu br. 450. „Zabjački lug" procienjenu na 12.994 fr. 96


n. dostao je Antun Morović za cienu od 18.960 for. Česticu br. 500 „Ubetić" procienjenu
na 1000 fr. 50 nč. dostao je Leon Perin za cienu od 3502 fr. Česticu br. 138
„Drljež" procienjenu na 1083 fr. 9 n. dostao je M. PoUak za 1241 fr.
Sve čestice procienjene ukupno na 47.468 fr. 52 novč. — prodane su za


77.557 fr. iliti ništa manje nego za 63"/u iznad prociene.