DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 41 —


Razred cista prilioda
Ime kotara i područja glavnih
mjesta u Hrvatskoj i Ugarskoj


n 0 V e 1 e


,


lm 280 190 75 10
Fanoevo 380 290 240 140 46 — — Veršeo 220 150 130 85 65 30 — Karaušebes 60 40 25 20 16 12 8


4
Rieka 190 150 120 80 60 35 20 2
Karlovac I. 200 170 140 120 80 50 — „ II.--180 160 130 110 80 50 20 10
Sisak I. 320 140 70 — — — — „ II. 320 270 220 190 130 100 60 30
„ III. 320 220 190 120 100 80 60 30
„ IV. 300 250 200 170 100 80 60 30
Zagreb I. 320 270 220 160 130 100 60 30
300 200 170 140 110 80 50 30


„ II.


260 200 160 140 110 75 50 30


Varaždin


190 160 130 110 85 60 30 20


Križevac
Belo var


220 180 160 140 95 80 60 30


100 70 45 35 25 18 10 4


Gospić


160 120 90 65 50 30 20 4


Ogulin


120 90 50 35 18 8 —


Glina


190 160 130 100 80 50 30 20
230 210 190 150 140 130 100


Nova Gradiška


Vinkovce


260 230 210 190 170 140 130 120


Mitrovica


360 320 300 280 250 220 180 100


Osiek


300 280 240 200 180 160 100 70


Valpovo


300 220 200 160 120 100 55 30


Verovitlea . .


290 260 230 200 180 110 60 30


Vukovar


30


180 160 140 120 100 80 60


Djakovo


16


120 100 85 20 50 30 20


Požega


DKaziličite Trle sti.


Na znanje. Pošto se još sveudilj sgađjaju nesporazumljenja medju pojedinimi
dopisnici „Šumarskog lista" i urednićtvom, u pogledu dopisivanja, to molimo u interesu
stvari svu p. n. gospođu suradnike lista, da sve urednićtva se tičuoe dopise i pošiljke izvole
pošiljati izravno na osob u g. urednik a u Zagreb, streljaSka ulica br. 5, kat. I.
Sjednica upravljajućega odbora. Upravljajući odbor obdržavao je na dne 10.
prosinca, zaključnu odborsku sjednicu za g. 1882.
Prisutni bijahu p. n. gg. Milan Durst, Mijo Vrbanić, Ante Soretio, Edo Rosipal,
Josip Ettinger, Robert Pischbach, Vjekoslav Ker6škeny i Fran Kesterfianek. — Osim
administrativnih predmeta , koje je odbor u pretres uzeo, budu još i sljedeći zakljufici
stvoreni :


1. Da se na visoku kr. zemaljsku vladu podnese predstavka u pogledu subvencije
družtva kao i izdavanja posebnog časopisa za lugarsko čuvarsko osoblje, pod nazivom :
,,Lugarski poučnik", koji bi časopis eventualno izlazio kao prilog „Šumarskom listu" a imao
bi sadržavati popularno-poučne članke namienjene za pođuku lugarsko-šumarskog osoblja.


2. Podnieti saboru kraljcvinah — Hrvatske i Slavonije 120 otisaka, poznate
predstavke upravljajuoeg odbora, u pogledu organizacije šumarstva u zemlji.