DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 42     <-- 42 -->        PDF

40


Ka katastralnoj procjeni šuma.


Novi kataster netom svršava svoje radnje.


Katastralna procjena i ustanovljivanje čistog prihoda pojedinih težatbenih
grana, za pojedine procjenbene kotare dovršeno je, a isto tako svršilo je i centralno
zemaljsko katastralno povjerenstvo predhodno svoje poslovanje.


Kako te radnje u vele takodjer i svakoga šumara zanimaju, a i zanimati
moraju, saobćiti ćemo u sliedećem izvadak iz ljestvice čista prihoda, kako no je
uglavljen za pojedine procjenbene kotare u Ugarskoj i Hrvatskoj. Ljestvica nam
ova imade donjekle predočiti takodjer i vriednost šumah gledom na tojbinsku
im vrstnoću.


Nadamo se napokon, da ćemo do skora moći takodjer i druge po nas važne
statistične podatke, ustanovljene radnjami katastralnimi u ovome listu predočiti
— u koliko bo u obće žalimo, da nam se rezultati tih radnja u interesu
stvari već i ureda službeno nesaobćuju, što bi imalo već i tim prije biti, što
radnje te u veliko zanimaju pučanstvo, ter što isto u obće takodjer katastralni
rad baš priekim okom gleda, ter bi se takovim objelodanjivanjem tih radnja, to
nepovjerenje lasno razpršilo — negledeć i na veliko znanstveno statističku vrednost
tih radnja po svakoga strukovnjaka. Toliko kao pripomena sliedećoj skrižaljci:


razre d čist a prihod a
Ime kotara i područja gJavnili
miesta u Hrvatskoj i Ugarskoj
1 novči ć


Arad
Debrecin I.
II,
Temišvar
Kološvar I.
425
450
380
400
230
330
380
260
320
170
300
300
210
300
130
260
260
160
220
100
230
210
100
150
80
120

120
55
60

85
45
30
36
II. 240 180 130 110 85 70 56 III. 65 50 40 35 25 16 12 Košin (Kaschaii) I. n.-220
150
200
110
1.50
80
110
50
80
30
50

30
— III 150 110 80 50 30 — — Požun I. 575 500 425 320 220 120 40 „ II.
„ ni
Komoran
Šopron I.
II.
Kaiiiža vel.
Godelo
425
425
300
360
360
330
240
3S0
350
270
320
310
290
210
280
310
190
290
270
240
160
230
2ft0
160
260
250
200
140
210
190
140
220
200
150
75
160
150
110
170
170
130
60
100 60
90 IbO
140
110
40
80
18
40
60
60
75
2
Budimpešta
Kiiioča 260
340
230
240
180
160
150
120
85
100
55
70
6
14 Peeuii I. 220 180 130 100 50 30 10 .,
Titel
II, 220
190
180
95
120
46
60

45
— Sombor 426 330 240 190 110 60 —