DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 1. u Zagrebu, 1. siečnja 1884. God. VIII.


Dr. Gustav Heyer.


Medju pisci šumarskimi, jedno najodličnijih mjesta, zauziralje takodjer nedvojbeno
i obće poznato ime Gustava Hejera. Nejma po gotovo naobraženog
šumara, komu djela Hejerova nebi služila i rabila, i s toga držimo, da ćemo
se donjekle odužiti čitaocem .Šumarskog lista", ako u sliedećem saobćimo na
kratko vjekopis slavnog tog pobornika na polju šumarske znanosti, koji vjekopis
Dr. Julio Lehr, profesor gospodarske nauke na veliko-vojvodske-badenskoj
polyteclinici u Karlsruhe u „Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung", za mjesec
listopad 1883. sliedećim načinom opisao:


Gustav Heyer rodjen je u Giessenu U. ožujka 1826., potiče iz vrlo znamenite
šumarske obitelji, iz koje proi>Jažahu kroz više generatija valjane i
vrstne sile, odlične toli u praksi koli u znanosti. Otac mu Dr. Dragutin Heyer
bijaše znameniti i poznati profesor šumarstva. Gustav bio je najstariji njegov
sin, isti zadobije toli umnim koli vrstnim odgojenjem nejjokolebiv značaj, kojim
je kasnije svojim vlastitim sinovom uzorom biti mogao.


Za tu naobrazbu uvjek bi svojim roditeljem dužno štovanje i zahvalnost


izkazivao, a i uspomenu im takovu sačuvao.


Svršivši ginmaziju, i položivši konačni izpit s izvrstnim uspjehom, polazio
je od god. 18-13 - 1847. sveučihšte u Giessenu. te se pod nadzorom svoga otca
posveti šumarstvu.


Već za rana osvedočen, koju važnost imadu t. z. anorganične prirodoslovne
znanosti za utemelenje i dalnji razvitak šumarstva kao znanosti, proučavao
je marljivo kemiju, fiziku i mineralogiju. Osim toga je Heyer dobro proučio i
matematiku, da ju je kasnije umio koristno upotriebiti u šumarskoj struci.
S osobitom ljubavi polazio je Liebigova predavanja, nu uzto imao je prilike čuti
i ostale vrstne i za šumarsku struku velezaslužne tadanje učitelje rečenog
sveučilišta.


U ožujku god. 1847. bi promoviran na istom sveučilištu, a zatim podje
u Darmstadt da se kod upravitelj stva šumsko-gospodarstvenih dobara praktično
upozna sa svojim zvanjem; a godinu dana kašnje pako podje u istu svrhu u
nadšumariju „Schiffenberg" (kod Giessena) ka tadanjem nadšumaru Draudtu.


1