DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 2     <-- 2 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana od — đo


Dr. Gustav Heyer 1—5


K pitanju, koja se dobitna mjera i t. đ. Napisao Antun Tomid. c. kr. uniir.
šumarnik. Preveo J. K . ; . 5 — 8


Nekoliko primjetabah k nacrtu osnove novog šumskog zakona. Piše


Martin StarSević, šumar u Virju 9—1 3


Zaokruživanje iznosa kod mjerenja debljine stabala i o tom ovisno
uredjenje mjerila promjerka. Saobouje L. S. po profesoru M. Kunze-u,^ 13—15


Postotak odpadaka kod izradbe deblovine, Priobćuje J. J. u J 15 —17


Selske šume u bivšoj Krajini i njihovo stanje. Piše Tomo Bogoević,
protustavnik 17—2 0


Odnošaji šumah o okružju Ključkom u Bosni. Saobćuje Ivan Marhula,


bivši šumarski izvjestitelj u Ključu 20—2 5


0 točnosti proračunavanja drvne gromade šuma, kod upotrebljivanja
načina procjene sa uzor stabli pojedinih razreda drvne
punoće 26—37
Razmatranja o zakonu zemaljske kulturielne zaklade. Dopis Pavla
Kiioblocha, šumara na Baniji ^ 38 —39
Ka katastralnoj procjeni šuma 40—4i
Različite vi3Sti. Na znanje. — Sjednica upravljajudega odbora. — Pitanja
i odgovori. — Pitanje I. — Pitanje II. — Pitanje III. — Pitanje IV.
— Pitanje V. — Pitanje VI. — Pitanje VII. — Pitanje VIII. —
Pitanje IX. — Pitanje X. — Pitanje XI. — Opazka uredništva. —
Unovčenje šumah u Španiji. — Alpinski pašnjaci i kozarstvo. — Abnormahii
zec. — Siska u Slavoniji. — Prodaja šumah. — Šumska površina
u Europi. — Osnova novoga lovnoga zakona. — Stari dub. —
Uporaba jasenove kore za zeleno bojađisanje. — Srpsko poljoprivredno
družtvo. — Novi francezki red za odlikovanja u poljoprivredi. — O katastru
naših šuma. — Hrvatska knjižara za šumarska djela g. G. Neuberga
u Križevcih. — Odpor seljački radi predaje prodane šume. —
Kr. ugarska šumarska akademija u Sehemnitzu. — K organizaciji šumarskih
oblastih u Bosni i Hercegovini. — K šumarstvu u Srbiji. —
Orlovi i divje patke. — Ubijeni lugari. — Ubio medjeđa. — Šumski
požar. — Požar parne pile. — Lugarnica u Topčideru. — Internacionalna
šumarska izložba. — Lugarnice u Austriji. — Orao, kobac i
škvorci. — Lov na medjede. — Uvozna carina na dužice u Španjolsku.


— K naredbi od 23. srpnja 1883. br. 2862. — Hrvatsko - slavonsko
gospodarsko družtvo. — Imenovanja i umirovljenja 41—6 0
Stanje družtvene blagajne. — Dopisnica uredničtva 50—51