DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 13 —


i tako je nemoguće upravo branjevinu od tih nemilih devastatorah občuvati,
s toga imalo bi se §-u 199. dodati: „kao i s\e po noći u branjevini zatečeno blago".


U §-u 128. iza vieei nepoznati, imalo bi se dodati: „kao i oni, koji
se protive".


U §-u 131. drugoj alineji na koncu dodaj: „pod odgovornošću dotičnog
predstojnika i referenta".


U §-u 142. ima se na koncu točke 6. dodati; a tada odgovara za odštetu
dotični predstojnik oblasti kao i referent". Dodatak ovaj tim je potrebitiji što
nam izkustvo pruža nebrojenih dokazat, da je nditavošću i nemarom njekojih
političkih oblastih, odnosno njezinih referentah, razprava za prekršaje proti sigurnosti
šumskog vlastničtva — akoprem pravodobno podnesena — istom nakon


2. 3. godine obavljena; a da je otim postupkom otvoren novi jaz haranju šumah,
živa je i nepobitna istina, koja netreba komentara.
U Vir ju, 16. studena 1883.


Zaokruživanje iznosa iovisno uredjenje mjerila promjerka.


Saobćuje L. S. po profesoru M. Kunze-u*.


Poznata je činjenica, da taxatori ustanovljujuć proinjerkami (iebljinu stojećih
stabala, u interesu pospješivanja radnje, običavaju iznose dobi\ene odčitanjem
jedinica na mjeri promjcika, na stanovite cjeline zaokruživati. Način
i količina, kojim se to zaokruživanje izvadja, od velike je važnosti po sam iznos
procjenbonog računa. Poznato je bo, da kod ustanovljivanja jedrine debala razlika
1 centimetra u debljini, odgovara razlici od mal ne 1 metra u visini.
Kod mjerenja promjera promjerkami, nedobiva se obično debljina promjera
medjn zareze udaljenosti pojedinih jedinicah na mjerilu, te desetinke centimetara
pako niti su označene na mjerilu običnih promjerka, niti ih nepromenjeno
uzimljemo u račun t. j . mi te iznose ko što je poznato zaokružujemo.


Pitanje, kojim načinom da to zaokruženje tih iznosa obavimo, bilo je
često puta predmetom razpravah, koli u praksi toli u znanosti. Tako je opet
i u novije doba profesor Lorey u Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung na strani


141. od god. 1882. objelodanio članak pod naslovom: „Ueber Baummassentafeln.
Mit Beziehung auf die Untersuchungen der Koniglich Wurtenbergischen
forstlichen Versuchsstation", u kojemu medju ostalim veli: da se kod zaokruživanja
promjera na 1 ctm. 0 5 ctm. nesmije uzeti kao podpuni centimetar.
Nu u tu svrhu navedeni po njemu dokaz, veoma je manjkav, ter uzrokom, da
ni Lorey sam nije išao tu svoju primjetbu nadalje razvijati i usavrši vati, kao
što nije uzeo u obzir ni posledice koje su nastale tim kod razdielenja mjerila
na promjerka.
* Vidi: Tliaraiider Fuis´liches Jaliibueli 33. Biiud, 2. Hefi, sti-. 101.