DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1884 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 11 —


rukuhnadzorničtva, s toga imala bi se poslie rieči šumarskom nadzorničtvu
izpustit ili političkoj oblasti.


U zadnjih alineah §. 42. govori se, da će zemaljska vlada izdati po tanje
ustanove o polaganju višeg državnog izpita iz šumarstva, ja neslivaćaui ćemu
gornja rieč potanje , dočim u projektiranom nacrtu niti na okostnicu nenailazim
, zašto, da se šumarsko družtvo ovdje ne pozove na jur po njemu ustanovljeni
i visokoj vladi podneseni nacrt?


§. 43. takodjer je nepodpun i uejasau, moralo bi se bo točno ustanoviti,
koliku bi površinu mogao jedan lugar nadzirati u brdinah ili ravninah, obzirom
dakako na raztrešenost sreza, napućenost, oskudicu ili obilje na drvetu, drvne
potreboće, vrednost drveta i t. d.


K §-u 45. pridovezat mi je skroz i;riv nazor gospodina sastavitelja, što
on državno dobro hoće da izpod uprave i oka šumskog nadzorničtva izvuče,
veleć, da bi nadzornićtvo imalo glede nedoslatakah u upravi državnog dobra
vladi prijaviti, a ova istom da shodna odredi.


Uzev u obzir, da su državne šume ka(/ i svaki privatni posjednik jednostavni
špekulant, koj nastoji što više hasne iz šume izvući, a naročito da državnom
šumom Hrvatske upravlja znjednički magjarski ministerij, a osim toga
promotriv bahatost naše braće — zaključiti je, da bi državne šume imale spasti
pod pazku i vlast nadzorničtva isto tako, kao i svaki privatni šumski posjednik —
osim toga imalo bi se tomu paragrafu pridodati, da činovničtvo državnih šumah
imenuje ban, a naročito da bez po hrvatskoj vladi potvrdjene gospodarstvene
osnove, nesmiju magjarski pioniri nijedno drvo unovčiti.


U §-u 46. imalo bi se dodati iza točke b. još: „koji je podpuno tjelesno
i duševno zdrav" pošto je to jedan od najvažnijih uvjetah za valjanu obavu
toli težke i naporne lugarske službe, koja iziskuje kako naš narod veli: ,,bistro
oko, tanko uho, fletne pete".


0 lugarskom izpitu vriedi isto što spomenuh u §-u. 42. za´.više šumarske izpite.


K §-u. 48. Kod svih uredah pa i same državne šumarske uprave običaj
je, da svaki niži svojemu predpostavljenomu u ruke prisegu polaže. Neznam
zašto da si šumarsko zemaljsko osoblje kao što su imovne i pojedine političke
obćine, nametne opet za tutora političku oblast? Zar više vredi ako se u
ruke političke no šumarske uprave predstojnika zakletva položi?


U ostalom u nacrtu navedena ustanova valjati bi mogla za skroz privatne


posjednike.


U §-u. 52. imalo bi se točno označiti, kada nastaje slučaj pravedn e


obrane , pošto je ta rieč preširokog znameuovanja, te daje često natezačem


paragrafah priliku zaslužbe, a lugarsko osoblje dovadja u sto neprilikah.


K §-u 74. imalo bi se dodati: „ako politička oblast neutjera dosudjene


globe i odštete zavremeno, odgovara za oto dotični predstojnik, odnosno referent" —


jer po današnjem uredovanju čestokrat samovoljom i neodgovornošću, poharani


su mnogi šumski predelji, pak bi se za oto imalo upravo zakonom odgovornost


svakog činovnika ustanoviti.