DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 311 —


đatah podvrglo se izpitu ukupno njih 14. Od ovih svršilo je šumarske nauke na c. kr.~
visokoj školi za zemljotežtvo u Beču njih 2, 10 njih svršilo je strukovno nauke na
križovačkoj šumarslroj školi, a 2 svršili su šumarstvo u Bjolojvodi, empirika za čudo
ovaj put nije bilo, a ni stranaca. — Kandidati svi, izim jednoga, služe po Hrvatskoj.
Svih 14 kandidata osposobljeno bi. Gospoda Stjepan Hankonj iz Valpova i
Stjepan Frkić iz Og-ulina položiše izpit odličnim uspjehom.


Šumarski kalendar za g. 1884. Kr. šumski nadzornik g. Mijo Vrbanić, kao
što jur kroz tri godine, nakan je i ove godine izdati hrvatski šumarski kalendar za


g. 1884 Mi radošću bilježimo tu činjenicu, preporučujuć taj podhvat čim toplije svakomu
naših drugova. Kalendar biti će ljetos i sadržajem obilatiji, a i opremom bogatiji.
Ciena kao do sada 1 fr. 20 nč.
Šumske paljevine u Rusiji. Pod tim naslovom nalazimo u „Težaku" slieđeću
noticu: ..Iz carskog ruskog ministarstva domena, skupljeni statistični podatci, kazuju
nara, da narodna privreda ili državna blagajna zbog šumskih paljevi la godimice oko
.5 do 6 milijuna rubaljah štetuje. U sievcrnoj gulierniji uništi se paljevinom šumab godimice
oko 200,000 do 300 000 desetina (po 109 ara). U godini 1868. gorjele su
šume u prdstorini više od 300 kilometara s nbjo strane puta izraedju Petrograda i
Moskve (Nikoliijev put). Vlada se stara, da predusreće raznimi sredstvi. te je uade,
da će ipak i tim paljovinam nastati kraj."


Rezbarstvo u Hrvatskoj. Od kolike li je narodno-gnspođarstvene važnosti
rezbarstvo kao domaća obrt u Tirolu, Bavarskoj i t. d. poznata je činjenica. U nas
pako zagovaraše se osobito ustrojstvo rezbarske školo ii kraških krajevih, te je uslied
toga visoka kr. zemaljska vlada ljetos odaslala dva mladića, jednoga iz delničke, a
jednoga iz Ztigrebaćke podžupanije, na naukovanje u rezbarsku šk()lu u V^ilali u Koruškoj,
da se naobraze za učitelje rezbarstva za takove škole, koje bi se imale u nas
ustrojiti.


Kuiturno-tehnički kurs na visokoj školi za zemljotežtvo u Beču. Početkom
ove školske godine imade se na visokoj školi za zemljotežtvo otvoriti posebni
tečaj za naobrazbu kulturnih tehnika. Odnosna posebua predavanja slušati će slušatelji
stranom na visokoj školi za zemljotežtvo, a stranom i na tehnici.


Dopisnica uredničtva.


6. J. A., šumar u S. — Dočim g. M. S. o stroju g. J. Ettingera piše, a ono
vi pišete o stroju šiimarnika g Mtlllera — dakle o posve drugom predmetu. — Izvolite
dakle prije svega pogledati dotični članak, da vidite o čemu se radi, a onda se
opet javite. — Priposlano u ovoj formi nemogosmo primiti. Opis MuUerovog stroja
dobro bi nam došao — nu trebalo bi obširno opisati ga
G. G. I´., profesor u K. Pismo primismo — žalimo što nemogosmo taj put nastaviti
— obećano očekujemo željno. Pozdrav kolegialni.
P. D. J. u 0. Hvala na poslanom - učinjeno po volji — javite se opet do zgode !
G. D. L. u K. List primismo — obećano očekivasmo uzalud.
G. J. K. u J. (Slavonija) Zašto umukoste? — Gdje su obećani članci?
G. V. K., profesor u K. Poslano primismo — hvala.
G. V. L. u K. — Primite najsrdačniju čestitku — na priposlanom srdačna hvala —
oglasite se do mala opet!