DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 31     <-- 31 -->        PDF

- 293 —
Uređjenje rakolova u Hrvatskoj.


Poznata je ćinjenica, da po naših potocih od godine do godine sve to
manje ralca imade. Isto tako je poznato, kako je lanjske godine, zavladavša
pošast, u susjednoj Kranjskoj silno tamanila rake. Veliki liepi raci u nas sve
to ređji bivaju. Na mjestih, gdje još pred koju godinu mogasmo za uru dvije,
na stotine raka pohvatati, danas jedva da ih imade. Tržišta naša redko kada
imadu raka na prodaju, a ciene liepih, velikih exemplara u nas su baš nerazmjerno
visoke. Nije dakle čudo, ako se po naših glasilih toga radi digle pritužbe,
nko se stalo zahtievati, da se od strane visoke kr, zemaljske vlade,
izdadu shodne naredbe, kojimi bi se bar bezrazložnom tamanenju koristne
te živine na put stati moglo. Pošto se pravom medju najvažnije uzroke nestajanja
raka po naših potocih spominje bezrazložno tamanjenje i lovljenje
istih. Imade bo silu svieta u nas koji rake bez obzira na dobu razploda i ve´
ličinu love i tamane. I to bi uzrokom, da Je visoka kralj, zemaljska vlada na
dne 21. travnja 1883. izdala posebnu naredbu, koje sadržaj eto u sliedečem
spominjemo:


„Povodom tim, što je došlo do znanja kr. zemaljskoj vladi, da promet
s raci u njekojih krajevih Hrvatske i Slavonije naročito u većih gradovih, znatno
pada i da ciena rakom prema prijašnjemu vremenu veoma poskočila i to poglavito
s razloga, što se raci u riekah i potocih bezobzirce love i tamane, obnašao
je kr. zemaljsko-vladni odjel za unutarnje poslove u svrhu uredjenja rakolova
odrediti što sliedi:


1. Lovostaja na rake potočane ustanovljuje se za vrieme od 1. listopada
do 30. travnja. U to vrieme nesmiju se raci niti prodavati, niti u gostionah
gostom davati.
2. Dužina svakoga na prodaju donesenoga raka sa razapetimi štipaljkami
nesmije biti manja od 18 centimetara.
3. Strogo se zabranjuje kvasiti konoplju ili lan u vodah, izim onih, koje
su zato sa znanjem oblasti opredieljene.
4. Isto tako strogo je zabranjeno loviti, dotično tamaniti rake razprsnjivimi
tvarmi (barutom, dinamitom, nitroglicerinom itd.)
Prekršitelji ove naredbe kazne se novčanom globom od 5 do 100 for.,
prema tome kolika je šteta i-akolovu nanesena, i da li je prekršitelj priupadnik
istoga prekršaja.


Ubrane globe teku u zakladu za promicanje gospodarstvenih svrhah u
kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji.
U slučaju neutjerivosti novčane globe ima se ista obratiti u kazan zatvora,
računajuć iznos od 5 for. za jedan dan.


Ova je naredba u sborniku zakona oglašena, ter su pozvane sve političke
oblasti, da ju svestrano proglase, ter da putem podčinjenih im organa, na nju
upozore, osobito i takove osobe, koje se notorno ribo- i rakolovom bave. Držeći,
da su šumari u obće takodjer svi manje više i rakolovci, mislimo da im