DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 6. u Zagrebu, 1. studena 1885. God VII.


Na znanje.


Visoka kr. zemaljska vlada potvrdila je riešenjem od 11. rujna 1883. br.
31477 zaključak ovogodišnje glavne skupštine šumarskoga družtva, kojim bje
izabran predsjednikom istoga družtva, velemožni gospodin Milan pl. Durst, ravnatelj
kr. državnog šumarskog ravnateljstva. Isti je, na dne 3. listopada, u
prisutnosti upravljajućeg odbora preuzeo družtvenu upravu.


Urednictvo clanovom šumarskoga družtva.


Ovim brojem zaključujemo treći tečaj ovoga lista, odkad preuzesmo urednictvo
istoga, i s toga držimo, da nam je dužnost prije svega da zahvalnošću
iztaknemo imena velevriednih i visokopoštovanih onih drugova, koji no nas za
razdobja toga, dielom i činom prijateljski svojim suradničtvoin podupirahu, omogućiv
nam tako častno riešiti težku i donjekle rek bi i malo zahvalnu zadaću,
koju preuzesmo.


Suradnici naši, za to doba bijahu gospoda:
Danchelovskj Adolfo, ravnatelj dobara.
Ljudevit Stein, ravnatelj dobara.
Ferdo Zickmundovskj, c. kr. nadzornik šumarstva.
Ante Tomić, c. kr. umir. šumarnik.
Jefrem Novaković, izvjestitelj za šumarstvo.
Mijo Vrbanić, kr. šumski nadzornik.
Josip Ettinger, kr. kat. šumski nadzornik.
Vladimir Kiseljak, kr. profesor.
Franjo Kružić, kr. profesor.
Gustav Pexidr, kr. profesor.
Mijo Radošević, nadšumar.
Mijo Zubundjija, nadšumar.
Gustav Pauza, nadšumar.
Dragutin Laksar, nadšumar.
Makso Prokić, nadšumar.


20