DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 2     <-- 2 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana od - do


TJređnietvo^članovom šumarskoga družtva 265--267
Pripomoćna zaklada hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva, utemeljena
po VII. glavnoj skupštini god. 1883 267--270
Izleti VII. glavne skupštine hrv.-slav. šum. družtva u Jasenak i


Lokve 271--273
Lovno pravo u Bosni i Hercegovim 273--275
Pougljivanje u banskoj Krajini. Po nađšumam G. Pauziu 275-278
Izvješće o pouCnom putovanju sa slušatelji šumarstva na kr. gospodarskom


i šumarskom učilištu u Križevcih u mjesecu svibnju g. 1883. po gornjoj


Štajerskoj 278 -288
Postotak odpadka kod Izradbe drva. Piše D. Ilijć, kot. šumar 288 -292
ITređjenje rakolova u fcvatskoj ´ 293--294
Zakon o utemeljenju zaklade za "promicanje gospodarskih svrhah


kraljevinah Hrvatske i Slavonije 294Šume
obćinske i njihova uprava 296Omedjivanje
obćinskih šumah 301
Izkaz o cvatnji i dozrievanju ploda šumskog drveća i grmlja u


okolici Zagreba. Bilježeno po Josipu Ettingeru god. 1883 oO|


Različite viestl. Sjednica upravlj. odbora i družtvene viesti. — Hajka na
grabežljivu zvjerad. — Naredbe glede kratica za metričku mjeru. —
TJstrieljen pri kradji drvab. — Dražbena prodaja državnib šumah u bivšoj
Krajini. — Dražbena prodaja šumah krajiške investicijonahie zaklade. —
Prodaja šumab brodske imovne obćine. — ISIova učevua knjiga. — K lovu
u Algiru. — K statistiki lova u Njemačkoj. — Ustrieljeu medvjed. —
Pustara sabarska , posliedica haračenja šumah u Africi. — Starost orla. —
Ministarska naredba za obranu koristne divljači i pticah. — Ubio 1000
srnaeah. — Cesko šumarsko družtvo. — Praktični šumarski kurs u Srbiji. —
Počastna promocija. — Sredstvo proti biesnilu. — Rotterov dendrometer. —
Lugarnica. — Lovne karte u Štajerskoj i Moravskoj. — Izvješće o kr.
gospodarskom i šumarskom učilištu i ratarnici u Križevcih. — Šumarski
državni izplti. — Šumarski kalendar za g. 1884. — Šumske paljevine
u Rusiji. — Rezbarstvo u Hrvatskoj. — Kulturno-tehnički km-s na visokoj
školi za zemljotežrvo u Beču 30 |


Dopisnica uredničtva
Stanje družtvene blagajne. — Potvrda o uplaćenju družtvenih
prinosah ;