DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 276 —


Okupacija Bosne kao i dogradnja željezničke pruge Sisak-Dobrlin uzrokom
su, da je do onda toli živahna cesta preko Samarice, vodeća do 25´6 kil. šumom,
sada tek samo još od pojedinih putnika i ugljara pohodjena. Cesta ova vodi
takodjer i do prije spomenute željezane u Trgovih. Željezana ta, akoprem maleno
poduzeće, radi ipak kroz čitavu godinu istom mjerom, nu ipak sve da i jesu
strojevi preudešeni prema zahtjevom novije dobe, to ista ipak nemože konkurirati
s željezanom u Bešlincu, koja imade parostroja najnovijeg sustava, dočim ova
radi vetrenjaćom i vodenom snagom, koja skoro ´/* godišta nedostaje, usljed
tuj vladajuće suše, za ljetne dobe.


Uzprkos toga nesmijemo prešutiti, da maleno poduzeće u Trgovih relativno
unosnije, od elegantno i skupocieno znatno većeg poduzeća u Bešlincu,
pošto je proizvodnja ovdje znatno skuplja, nego li u Trgovi, gdje sve činovničke
i upravne poslove jedan jedini, a uz to vele uputan činovnik rukovodi. Oba
se poduzeća medjutim natječu svojimi surovinami na trošak šumarstva, što jasno
dokazuju ugovori zajamčene nizke ciene, za dobavu potrebitog drva, i tim
osjegurana mogućnost jeftine proizvodnje uglevlja. Tako plaća n. pr. željezana
u Tergovih za kubični hvat drva za ugljevnik 70 nvć., za kubični hvat gradjevnog
drva 1 fr. 5 nvč., a bakrana u Bešlincu za jedan bečki hvat bukovih
gorivnih drvah 70 nvč. a za kubičnu stopu gradje 10 nvč., dočim sadanja ciena
drva na panju iznaša, za hrastovnu cepku 7 fr. 50 nvč., a za laktovinu i
drugu hrastovu gradju po kbm. 5 fr. 38 nvč. do 4 fr. 44 nvč., a 47—35 za
bukovo gorivo, a 35—27 nvč. za gorivo hrastovo, briestovo i kestenovo.


Poprečna godišnja potrebština ugljena tih željezana iznaša u okruglom 9000
Vorđernberžkih bačava, uz poprečnu godišnju produkciju od circa 5000 bečkih
centi sivog surovog željeza, tako da proizvodni troškovi za jednu centu iznašaju:


2-4 bečkih centi rude loco željezane po 22 nvč. čini 52*/´io nvč.


8´8 kub. stopa drvnog ugljena „ „ 9 „ „ 79^10 „


0-5 centi vapnenca ... . „ 13.5 „ „ OB´^/´io „


nadnice . . , 12 „


režija 07 „


ini troškovi 02*/io „


Čini ukupno 1 fr. 60 nvč.


Za dobe sjeće, koja se ovdje tečajem razdobja od listopada do travnja
obavlja, iznaša godimična sjeća na gori spomenuto poduzeće poprečno 5000
prostornih metara bukovine i nješto kestenovine, dočim poduzeće u Bešlincu
oko 20—40000 prostornih metara potrebuje. Drvo se slaže u slojevih od 1
met. visine i 1-5 met. dubljine, te se tek po obavljenom preuzeću, odvaža na
ugljevišta. Dovažanje do ugljevišta biva na malenih ručnih sanah, a pošto se
ugljevišta obično u blizini samih sječinah nalaze, to netreba ni posebnih puteva
za izvoz, već se ovi samo na brzo i primjereno kratkoj uporabi uprihće u toliko,
da se izvoz sanama takodjer i za ono doba, kad neima sniega omogući.
Sane su dugačke do 2 met., a široke 75 cmt. težina istih iznaša u suhom
stanju 25´68 kg. Sane si te drvari zgotavljaju sami u šumi iz bukovine. Jedan