DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 274 —


karte, pripada nezadavoljnoj stranci, u roku od 14 dana, pravo utoka na kr.
zemaljsku vladu.
Lovne se karte nesmiju izdati takovim osobam, koje:
a) su okrivljene zločina proti sigurnosti osobe ili vlastničtva, radi prekršaja


kradje i sudjelovanja kod kradje, pronevjerenja ili prevare.
b) Umobolnim i pijancem od navade.
c) Kroz tri godine i takovim osobam, koje počiniše prestupak proti sigurnosti


života neopreznim rukovanjem sa oružjem.


đ) Malodobnim izpod 20 godina, u koliko nebi njihovi roditelji ili skrbnici
za nje tražili lovne karte ako neima temeljite sumnje zloporabe oružja.
Lovna taksa iznaša pet for., a izplaćuje se u biljega, c. kr. vojni častnici


i činovnici, zatim činovnici zemaljske uprave plaćaju polovinu takse.
Šumarsko osoblje niti treba lovnih karta, niti plaća taksa.
Zabrana lova bude ustanovljena:


a) Za jelene obične i lanjad od 15. listopada do 30. lipnja.
b) Srnce od 1. veljače do 31. svibnja.
c) Divokoze mužke od 1. prosinca do 15. kolovoza.
đ) Ženke od jelenah, divokoza, jazavce i vidre od 1. veljače do 30. rujna.
e) Zečevi od 15. veljače do 15. kolovoza.
f) Tetrebi i Gnietli od 1. lipnja do 15. veljače.
g) Detlevi, prepelice, jarebice, Iještarke, snežnice i divlji golubovi od 1.


veljače do 31. srpnja.
/*) Divlje patke i guske, vodene ptice močvarice, od 1. ožujka do 31. svibnja.
i) Ženke od srnadi, tetrebovke i gnietlice kroz čitavu godinu.


Kod jelena, srna i divokoza, smatra se telićem ili telcem sve mlado, do


30.
lipnja one godine po rodjenju.
Svatko imade pravo u svako doba godine ubijati grabežljivu zvierad (niedjede,
vukove, lisice i t,. d. si.), zatim divlje svinje, grabežljive ptice, gavrane,
vrane, i t. d. Isto tako stoji svakomu prosto, u vlastitom dvoru i kućištu, uz
obdržanje lovostaje, takođjer i bez lovne karte, divljač ubijati.
Prekršaji proti tim ustanovam, kazniti će se od političkih oblastih prve
molbe novčanom globom do 50 fr. odnosno u slučaju neutjerivosti globe, kaznom
zatvora od 1 do 10 dana.


Četrnajst dana po izmaku dobe slobodnog lova, te za dobe lovostaje,
kazniti će se svaki, kod koga se nadje zabranjene vrsti divljači ili njihova jaja,
osim za gori spomenutom globom, još i zaplienom u njegi nalazeće so divljači
ili jaja.


Unišle globe, kao i novac dobiven prodajom zaplienjene divljači i jajah,
ide u korist zemaljske zaklade.


Proti osudam prve molbe može se prizvati u roku od 14 dana na zemaljsku
vladu, prizivom se medjutim ne može odgoditi ili zapriečiti prodaja zaplienjene
divljači ili jajah.