DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 273 —


Već je kasna noć svojim plastom prikrila obzorje kadno se ustasmo, zahvaliv
se Gomircem na svetčanom dočeku i prijateljskom prijetku našeg družtva,
sjedosmo na čekajuća nas kola, te odjurismo u Ogulin na počinak, za da se
snom za daljni rad, koji nas čekao, okrepimo.


Dan 15. kolov. osvanuo je liepim jutrom, pa je upravo mamio čovjeka na put.


Članovi sastadoše se na kolodvoru ogulinskom, nu bez predsjednika g.


Vrbanića, koji se je prošlog dana na večer vratio u Zagreb.


Članovom pridružiše se i ovdje učitelji ogulinski gg. Briz i Magdić.


Obskrbiv se kartami, sjedosmo na došavši vlak, te odjurismo put Lokvah
u 6 sati u jutro.
Sam put koga željeznicom provalismo, držim za suvišno opisivati, jer će
biti poznat svakomu čitateljah naša hrvatska Švica, naš gorski kotar!


U pol devet sati prispjesmo na kolodvor Lokavski. Tu nas dočekahu gg.
šumari fužinskog šumskog ureda i njekoja gg. šumari kneza Thurn i Taxisa,
te prijatelji naše zelene struke. Sjedosmo na čekajuća nas kola i odjurismo
„luizinskom cestom" u Lokve.


Okrepiv se ovdje, krenu članovi izleta na paropilu kneza Thurn i Taxisa,
pa izvidiv ovu, (koja žalibože nije radila radi svetka) krenusmo na kugljanu
gdje se pozabavismo do objeda.


Sastav se kod objeda sprovedosmo još njekoliko satih uzajamno uz zanosne
zdravice i liepu pjesmu želeć da se opet do godine u Osieku sastanemo,
kliknusmo si srdčani s bogom, te krenusmo jedni u Fužinu, drugi vlakom
dalje, nu svaki sa ugodnom uspomenom na minulu skupštinu.


Vojni Križ, mjeseca kolovoza 1883.


V. Lonćarić.
Lovno pravo u Bosni i Hercegovini *


Previšnjim riešenjem od 24. svibnja t. g. izdane su sliedeće ustanove odnoseće
se na vršenje lova u zaposjednutih pokrajina. Ustanove te stupiše u
kriepost neposredno po oglašenju njihovom u zborniku zakona.


Za lov puškami, potrebna je osim propisanog oružnog lista, još i vlastnost
lovne karte. Lovljenje zamkami, jamami, željezjern i tonm sličnim zabranjeno je.


Po usjevih, zasijanih zemljištih ma koje težatbe, izuzamši kad su zimi
smrznute, po razsadnicih, gdje bi se hodanjem mogao počiniti kvar, a prije berbe
i po vinogradi li. dozvoljeno je samo onda loviti, ako se vlastnik tomu neprotivi,
ili kad ogradjenjem zemljišta, takovo lovlenje nezabranjuje.


Pošto ^^e lov tako loviti imade, da se svi uzgoji poštede, to je lovac za
svaki kod vršenja lova nastavši kvar, dužan platiti odštetu. Okružne oblasti izdavaju
lovne karte, njihova se valjanost proteže na cielu zemlju, te traje godinu
dana. Proti odlukam okružnih oblastib, ako li takove uzkrate izdanje lovne


* Vidi: Zentralblatt f. đ. g. Forstwe8en. Svezak IX. g. 1883. strana 465.


ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 274 —


karte, pripada nezadavoljnoj stranci, u roku od 14 dana, pravo utoka na kr.
zemaljsku vladu.
Lovne se karte nesmiju izdati takovim osobam, koje:
a) su okrivljene zločina proti sigurnosti osobe ili vlastničtva, radi prekršaja


kradje i sudjelovanja kod kradje, pronevjerenja ili prevare.
b) Umobolnim i pijancem od navade.
c) Kroz tri godine i takovim osobam, koje počiniše prestupak proti sigurnosti


života neopreznim rukovanjem sa oružjem.


đ) Malodobnim izpod 20 godina, u koliko nebi njihovi roditelji ili skrbnici
za nje tražili lovne karte ako neima temeljite sumnje zloporabe oružja.
Lovna taksa iznaša pet for., a izplaćuje se u biljega, c. kr. vojni častnici


i činovnici, zatim činovnici zemaljske uprave plaćaju polovinu takse.
Šumarsko osoblje niti treba lovnih karta, niti plaća taksa.
Zabrana lova bude ustanovljena:


a) Za jelene obične i lanjad od 15. listopada do 30. lipnja.
b) Srnce od 1. veljače do 31. svibnja.
c) Divokoze mužke od 1. prosinca do 15. kolovoza.
đ) Ženke od jelenah, divokoza, jazavce i vidre od 1. veljače do 30. rujna.
e) Zečevi od 15. veljače do 15. kolovoza.
f) Tetrebi i Gnietli od 1. lipnja do 15. veljače.
g) Detlevi, prepelice, jarebice, Iještarke, snežnice i divlji golubovi od 1.


veljače do 31. srpnja.
/*) Divlje patke i guske, vodene ptice močvarice, od 1. ožujka do 31. svibnja.
i) Ženke od srnadi, tetrebovke i gnietlice kroz čitavu godinu.


Kod jelena, srna i divokoza, smatra se telićem ili telcem sve mlado, do


30.
lipnja one godine po rodjenju.
Svatko imade pravo u svako doba godine ubijati grabežljivu zvierad (niedjede,
vukove, lisice i t,. d. si.), zatim divlje svinje, grabežljive ptice, gavrane,
vrane, i t. d. Isto tako stoji svakomu prosto, u vlastitom dvoru i kućištu, uz
obdržanje lovostaje, takođjer i bez lovne karte, divljač ubijati.
Prekršaji proti tim ustanovam, kazniti će se od političkih oblastih prve
molbe novčanom globom do 50 fr. odnosno u slučaju neutjerivosti globe, kaznom
zatvora od 1 do 10 dana.


Četrnajst dana po izmaku dobe slobodnog lova, te za dobe lovostaje,
kazniti će se svaki, kod koga se nadje zabranjene vrsti divljači ili njihova jaja,
osim za gori spomenutom globom, još i zaplienom u njegi nalazeće so divljači
ili jaja.


Unišle globe, kao i novac dobiven prodajom zaplienjene divljači i jajah,
ide u korist zemaljske zaklade.


Proti osudam prve molbe može se prizvati u roku od 14 dana na zemaljsku
vladu, prizivom se medjutim ne može odgoditi ili zapriečiti prodaja zaplienjene
divljači ili jajah.