DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 261 —


nazive rabi navod za razne vrsti ručnih pilah, kako zove pojedine sastavne đielove saonah
i kolah, kakov lik imađu ti đielovi, kao i složene cjeline. Oni Šumari u čijih šumah su
jošte ugljari neka priobće nazivlja, koja imađu ugljari u svom obrtu i t. d. Takodjer
i izrazi raznih svojstvah u đrvah, bolcstih i manah istog, dobro će doći.


Iskrena rieč šumoposjednikom!


„Neobaraj drvlja starog,
Dok neimaš pod njim mladog,
Jer ćeš rod mu izkorienit
I gaj u ništ preokrenit!"


„Pobrini se prije sječe
Da t´ nebuđe štete veće,
Da odgojiš mlađak jaki
Da se unj ugleda svaki!" J. E.


Imenovanja, (i. Giirtler, do sada kotar, šumar prve banske imovno obćine u
Stankovcu, imenovan je kot. šumarom u Sinju. — G. Vraničar, svršeni šumar, imenovan
je privremenim šumarskim vježbenikom u Ogulinu. — (i. Ljudevit Stzentgjergj, svršeni
šumar, imenovan je bazplat. vježbenikom kod nadšumarskog županijskog ureda u Zagrebu.
— G. Žibrat, svršeni šumar, imenovan je bezplatnim vježbenikom kot. šumarskog
ureda na Baniji.


Stanje družtvene blagajne


od 1. srpnja do SI. kolovoza 1883.


Prihod Razhod


OJ —
for. nć. for. ne.
1 Ostatalc koncem lipnja 1883. (u gotovom novcu i kamatonol´rimitak
od 1. srpnja do kunea kolovoza tekuće godine...
Ukupno
1631
120
1751
42
34
76
— —
3 Izdatak 0(1 1. srpnja do konca kolovoza tekuće godineOstatak
i to:
... .
1491 91
259 85
2) u prvoj4(!01t!
hrv. štedioiil na knjižicu broj
1400 „ — „
Ukupno kao gore... 1491 fr. 91 no.
Na retiovitili1883
prineseiliTražbine:
iz prošlih godinah i za godinu
199
11
210
66
G6


M. Vrbanie, Dr. V. Kor6škenyi,
pred.sjednik. tajnik.