DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 258 —


a 16 vaiiicdnih i 217 slušateljah gospodarstva, od kojih je bilo 185 redovitih i 32
vanredna. Zavod polazilo 12 Hrvatah.


Najstariji šumarski zavodi u Europi. Prvi šumarski zavodi ustrojeni su u
Njemačkoj i Austriji, i to g. 1772. u mjestu Vernigerode, a g. 1770. u Rothenhausu
u češkoj , zatim u Krumavi i Gracu u Češkoj, u Eisgrubu u Moravskoj i Eisenstadtu
u Ugarskoj, a g. 1791. utemeljio je &. L. Hartig svoju šumarsku školu u Hungenu,


g. 1795. pako H. Cotta onu u CiUbachu. Prva francezka šumarska škola ustrojena bi
g. 1824. u Nancy-u. U Španjolskoj pako bude prva šumarska škola g. 1843. u Madridu
usti´ojena. Kasnije budu ustrojeni šumarski zavodi u Moskvi i Balombrozi i t. d.
Električna puška. Tvorničar II. Pieper u Liittichu, izumio je t. z električnu
pušku (Elektrisohes Sicherheitsge\vehr) takodjcr ,,Diana-Gewehr" zvanu. O samoj toj
puški spominje izumitelj sliedeće: „Dies Ge\vehr ist von einer ausserovdentlichen Einfaehheit,
da es kein Schloss besitzt, sondern das Pulver đurch eineu elektrischen Stein
entziindet wirđ. Der Ansammler dor Elektrizitat kann sich entvveđcr im Kolben befinden
oder vom Schutzen selbst getragen \verden. Dieser Apparat ist so klein, dass er in der
Form eines Etui in der Westentasche Platz bat und hbcbstens 150 Gr. wiegt; er enthiilt
genug Elektrizitat, um 1000 Schiisse abgeben zu konnen und braucht jene erst
nach einigen Wochen vvieđer erneuert zu werden".


Prednosti novog tog sustava pušakah da jesu:


1. Da se nemogu dogadjati nesreće, uslieđ nenadanog opalenja puške.
2. Puška je vazda spremna, bez da bi se trebali brinuti za kokote ili zapore
sigurnosti.
3. Barut se upali u tili čas.
4. Pošto se barut spreda zapaljuje, to sav izgori, te se po tom veća sila razvija,
pak je 8 toga i snaga hitca, i kod slabijih nabojah mnogo veća.
5. Puška ta neće zatajiti, a patrone je moći kontrolirati posebnim galvanometrom.
6. Pošto neima kod tih pušakah zatvora (Schloss), to im ni popravka netreba.
Šume krajiške investicionalne zaklade. Šume te zapremajuće još kojih
22.000 ralih sječi doraslih sastojinah, u najnovije su doba i opet predmet živahnih
razpravah po javnih glasilih. Englezki konzorcij bo, koji u Županju, troškom od više
stotinah hiljadah forintih, poznate tvornice tanina gradi i uređjuje, voljan je kupiti gori
spomenute šume, koje popriečno kojih 20,000.000 for. vriednosti imadu, i tako će
moguće silno to blago naših šumah, doći pod dražbu. Mi bismo vrlo žalili, kad bi se
ma s kojih podčinjenih razlogah silno to blago , a tim i čitava naša trgovina šumska
predala u tudje ruke, i to tim više, što je danas već lasno moći ustanoviti i dobu, kad
će naša danas još toli znamenita trgovina s drvi morati prestati.
Mirovinska zaklada činovnietva krajiških imovnih obćinah. Polag službenog
izvještaja u „Narodnih Novinah" bijaše koncem god. 1882. stanje mirovinske
zaklade činovničtva imovnih obćinah bivšeg krajiškog područja sliedeće: Godine 1882.
unišlo je ukupno 6.474 for. 75 nvč. Izdalo se: uloženjem gotovine 6.435 fr. 30 nvč.
Ostatak u blagajni iznašao je 39 for. 45 nvč. Ukupno stanje bijaše u gotovom 6.474
for. 75 novč., u vriednostnih papirih 6.950 for., dakle ukupno imađjaše ta mirovinska
zaklada jur 13.424 for, 75 novč. uglavničeno.


f Umro. Dne 28. srpnja umro je nakon podulje težke bolesti u Stenjevcu kraj
Zagreba, bivši šumar zakladnog prije dobra Kutjeva, Vatroslav German. Pokojnik bio je
vrli član našega družtva i suradnik ovomu listu. Akoprem rodjen Čeh , ljubio je ipak
Hrvatsku poput svoje otačbine. Pokojnik ostavlja za sobom udovu i djecu. — Pokoj
mu duši!


Konačni izpiti na kr. šumarskom učilištu u Križevcih. Konačni izpiti na
kr. šumarskom učilištu, obdržavani su na dne 23. do 27. srpnja t. g, pod predsjedničtvom
velemožnog g. školskog savjetnika Janka Jurkovića. Od 16 aliturienta šumarstva