DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 249 —


skupštinu, da sam si držao za dužnost tečajem ove godine po mogućnosti svoje


sile posvetiti družtvenim interesom.
Neka izvoli dakle gl. skupština smatrati tajničko mjesto izpražnjenim.
U Zagrebu 1. kolovoza 1883.


Dr. Vjekoslav Koroškenji.


Proračun


o potrebi i pokriću hrv.-slav. šumarskoga družlva za upravnii godinu 1884. kako
ga
družtveni tajnik predloži VII. glav. skupštini držanoj lii. i sliedećih danah
mjeseca kolovoza 1883. u Ogulinu, i kako ga ona prihvati.


Tek.
broj :E= r e đ. m e t
Potreba :
6
7
8
9
10
U
V2
13
14
15
16
Družtvenomu tajniku nagrada
Uredniku lista nagrada
Stanarina, pođvorba i loženje
Nagrada suradnikom lista
Za tisak časopisa
Za odpravljanjo lista
Pisarničke potrebe i tiskanice
Za prepisivanje đružtvene korespondencije
Poštarina predsjeđničtva.
Za strukovne časopise i knjige.
Za vezanje družtvenih knjigah
Za pokućtvo (ormar za knjige)
Troškovi prigodom glavne skupštine
Nova godina podvorniku i 2 listonošom po 5
Poslužniku
Za diplome i nepredvidljive troškove


for. Opazka


200 odšteta za po200


" .starinu odpada


200
200


ako bude popu


700


larnoga dodatka.


00
.30
50
30
60
20
40
50
for.-15
36
109


Ukupno 2000


Pokriće:


članarina kao ljetos
Od 25 novih članovah po 4 for.


Oglasi
Za diplome od 25 članovahPvišteđnja
u tekućoj godini


U Zagrebu, 26. srpnja 1883.


1307


100
30
25


^28


Ukupno 1550


Ostane nepokrito-350


Predsjedničtvo
hrv.-slav. šumarskocfa drnžtva.


19