DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 248 —


ove godine glavnica od 1000 for, koristonosno uložena kod prve hrvatske šte


dione u Zagrebu. Za tekuću godinu đopitao je upravljajući odbor i/, tih kamatah


slušatelja III. šumarskoga tečaja u Krizevcih, Miji Križkoviću 40 fr., vriednomu


i siromašnomu mladiću, kao podporu za poučno putovanje.


Ovom zgodom napomenut nam je, du je upravljajući odbor terajom ove


godine družtvenu blagajnu tri put pregledao, te ju u redu nalazio.


Nadalje se sastoji jošt družtvena imovina po glasu odnosnih našastarah


iz knjigah u vriednosti 267 for. 63 novč.


» slikah „ „ 150 „ 80 „


n pokućtva „ „ 119 „ 10 „


Prelazeć na proračun potrebe i proračun pokrića našega družtva za buduću
godinu, koji evo u prigibu sliede te, uzporediv potrebu 2000 fr. sa potrebom od
1811 for., ove godine, kako je bila primljena po lanjskoj glavnoj skupštini,
vidi se, da je potreba za 189 for. veća; uemože da bude drugčije, potrebe
bo svih sličnih družtvah, koji njeki plemeniti i koristni cilj pred sobom imadu,
rastu sve to više sa duhom vremena, jer takova družtva imaju svestranimi
interesi svojih članovah udovoljiti. Ujedno vidi se, da ostane nepokrito 3,50 fr.
Da se ovaj manjak pokrije iz onih 1000 for., kojih težkom brigom spravismo
za ine svrhe družtva, nestalo bi za 2 i pol godine tih 1000 for., a ipako
se nebi time doskočilo kroničnomu deficitu. Upravljajući odbor nada se tomu
deficitu priskočiti 1. kroz umnoženje članovah, 2. kro;^ shodnu promjenu pravilah,
pa si je smatrao za dužnost na to si. skupštirni upozoriti time, što je
stavio na dnevni red pi´etresivanje novih pravilah. Što se pako tiče umnoženja
članovah, stavlja na srce svakomu pojedinomu članu, da nastoji dnižtvu steći
što više prijateljah.


Time svršuje družtveni tajnik svoje godišnje izvješće o radu upravljajućega
odbora, ostavljajuć si. skupštini na ocienu na koliko je odboru pošlo za rukom
uspjeti sa svojim nastojanjem oko družtvenih interesah.


Na svršetku jošte jednu: Glavna skupština, držana prošle godine u Zagrebu,
ustrojila u odboru jedno novo mjesto, naime mjesto urednika našega
družtvenoga organa, koje je zvanje do sada uvjek bilo skopčano sa tajničkim
mjestom. Poslovi tajnika i urednika bili su dakle ove godine razdieljeni, pa je
i gl. skupština prošle godine u to ime dvie nagrade odredila; to je sliedilo zbog
odnošajah nama poznatih, jer je za onda družtveni tajnik stanovao po svom
službenom zvanju izvan Zagreba, te su mu tajnički poslovi uslied toga morali
zapinjati. Medjutim su se promienile okolnosti, te sada možda nebi bilo razloga
oboje poslove dieliti, a družtvu priteći će time možda i koja novčana prišteduja.
0 tom će imati si. glavna skupština načelno rješenje izreći.


Uvaživ te okolnosti polažem ovim tajničku čast opet natrag u ruke gl.
skupštine iz koje ju dobih, te si pridržajem čast odbornika, zalivaliv se na
povjerenju glavne skupštine, koje mi izkaže lanjskim izborom, te uvjeriv si.