DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 247 —


višegodišnja zaostavša clanovina u smislu skupštinskoga zaključka utjerati nastojala.
U tom pogledu mogli bi šumski uredi našemu družtvu mnogo više pri
ruci biti. —


Za godinu tekuću broji naše družtvo:


9 začastnih članovah.


1 člana po 100 for. .. . 100 for.


1 člana po 50 for. .. . 50 for.


2 člana po 25 for. .. . 50 for


8 članovah po 10 for. . . . 80 for.


godišnjega prinosa.


7 članovah po 6 for. . . 42 for.
13 članovah po 5 for. . . 65 for.
55 članovah po 4 for. . . G20 for.
77 članovah po 3 for. . . 231 for.
60 članovah po 2 for. . . 120 for.


Ukupno 334 člana sa 1367 for. godišnjega doliodka.


Ova svota predstavlja ujedno i prihod za tekuću godinu.


Pošto je pako potreba, glasom proračuna pred lanjskom glavnom skupštinom,
po upravljajućem odboru za tekuću godinu izkazana sa 1811 for., to ima ove
godine manjka 444 for., koj manjak ima dovoljna pokrića u družtvenih tražbinah
iz prijašnjih godinah.


Što se financijalnoga stanja družtva tiče, poznato će biti, da su bile po
blagajuićkom zaključku od 1. srpnja 1882. — dakle tik izpred prošle godišnje
glavne skupštine — družtvene tražbine kod raznih članovali izkazanc sa ogiomnoni
svotom od 1854 for. 23 nč. a. vr. Ovakovu silnu svotu — 4 i 5 godišnji
zaostatci na članarini — gledom na naše družtvene odnošaje utjerati nije malen
administrativni rad, pa je predsjedničtvu, koje je svratilo svu svoju pozornost
na hnancijalno pitanje družtva, zadalo ogromnoga posla; nu predsjedničtvo našlo
je podpunu utjehu za svoj, u tom pogledu uloženi trud, jer mu je pošlo za
rukom u porazmjerno kratkom roku od 9 mjesecih cielu ovu svotu unovčiti do
samo 202 for., koji su jošte na dugu; unišlo je dakle do danas na zaostalih
družtvenih tražbinah za prošle godine (do 31. XII. 1882.): 1652 for. Prem je
prošla glavna skupština opunovlastila upravljajući odbor, da svotu zaostatakah
utjera sudbenim putem, bilo je do predsjedničtva, ipak u vrlo riedkih samo
slučajevih ovo sredstvo upotriebiti, jer su se članovi, pripoznav svoje dužnosti,
hvale vriednom pripravnošću odazvali, ako već ne prvom, to ipak drugom i
trećem pozivu predsjedničtva.


Od tekuće članarine za ovu godinu ima samo jošte na dugu 118 fr. tako
dakle, da je ukupno na dugu članarine 320 for. Od ove svote biti će 100 fr.
neutjerivo, što molimo si. skupštinu na znanje uzeti.


Pdagajnički dnevnik izkazuje današnjim danom 1489 for. 34 novč. a. vr.
Dočiin će dotjeći svota sa 5 — 600 for. za namirenje ovogodišnjih naših potrebah
i za troškove u novoj godini dok prispjeva nova članarina, to će ostati koncem