DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 245 —


Ijanje potrebitoga nam kućnoga reda po 2 puta, pododbor za izraditi predstavku
na visoku vladu zbog potrebitoga preustrojstva šumarske uprave 3 put, pododbor
za šumski zakon jedan put, pododbor zbog predstavke na vladu i sabor
radi naumljenoga neopravdanoga zapostavljanja županijskih nadšumarah kod
predstojeće reorganizacije upravnih oblastih jedan put; bilo je dakle u iztaknutom
\ remenu 6 odborskih i 7 pododborskih, ukupno 13 sjednicah.


Predstavku na visoku vladu zbog potrebitoga preustrojstva šumarske uprave
predana je po nadbiskupskom šumarniku, odborniku F. Rosipalu i nadšumaru
gjurgjevačke imovne obćine V. Malinu dne 15. veljače t. g. u ruke preuzvišenomu
gospodinu banu L. grofu Pejačeviću.


Do ove glavne skupštine stoji osnovu kućnoga reda s obzirom na novo
podnesena pravila odobriti, kako ga izradi upravljajući odbor jošte na temelju
starih pravilah; a izvješće odbora i pododbora za konačnu redakciju šumskoga
zakona podnieti će g. predsjednik si. skupštini ustmeno.


0 prelogu V. glavne skupštine tičućeg se viših državnih šumarskih izpitah
i inih predlogah iz prijašnjih glavnih skupštinah upitalo se je predsjedničtvo
više puta tečajem godine kod dotičnoga odsjeka visoke kr. zemaljske vlade,
nu nije polučilo sve do sele nikakovo rješenje.


Nadalje sklopilo je predsjedničtvo ugovor sa tiskarom C. Albreclita, da si
osigura tiskanje lista po jednoličnoj tarifi.


Što se tiče družtvenoga lista, izlazi list novom godinom u većem formatu
i obilnijega sadržaja. Uz zamienu za naš list dobivamo: „Tharandter forstliches
Jahrbuch" redigiran po Judeichu; „Forstzeitung" redigiran po G. Hempelu;
„Centralblatt fiir des gesammte Forstwesen" redigiran po dr. A. Sekendorfu;
.,Handelsblatt" fiir Walderzeugnisse; Mittheilungen des Krainerisch-Kiisterdiindischen
Forstvereins; „Osterreichische Monatsschrift fiir Forstvvesen" redigiran
po A. Miklitzu; „Gospodarski list"; „Težak" u Beogradu; „Gospodarski poučnik"
u Šibeniku; „Slavonski gospodar".


Piaz toga predbrojismo: „Ost.-ung. Centralblatt fiir VValderzeugnisse";


„Allgemeine Forst- und Jagdzeitung"; „Zeitschrift der deutschen Forstbeamten";


„Deutsche Jagdzeitung"; „Forstliche Bliitter".


Upravljajući odbor nije propustio nestoru hrvatskoga šumarstva umirov.


Ijenomu c. kr. šumarniku i suradniku našega lista g. Antunu Tomiću, dne 6. sieč


nja t.
g. čestita k njegovu 80. rodjendanu.


Naše družtvo bilo je po odboru slavonskoga gospodarskoga družtva po


zvano, da sudjeluje kod tamošnje glavne skupštine, te je zamolilo družtvene


članove gg. I. Šmidingera i I. Brnčića, da ga tamo zastupaju. Pozivu dolnjo-austrij


skoga šumarskoga družtva, da sudjelujemo kod njihove glavne skupštine dne


30.
srpnja u M e 1 k u, odazvasmo se pozdravnim telegramom.
Predsjedničtvo obratilo se je jošte prošle godine na visoku vlada zbog
godišnje podpore, a pošto ostade predstavka bezuspješna ponovilo je predsjedničtvo
tu predstavku dne Ifi I. t. g. te ju je što bolje obrazložilo; na tu predstavku
stigne dne 26 II. t. g. pod brojem 2582 visoko rješenje, da će se na