DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 244 —


zelene i šumovite zagrebačke gore svoj bratski pozdrav svim prijateljem našega
šuiiiar.stva po čitavoj nam liepoj domovini, a eto nas sada ojtet ovdje iz|)od
orijaša starca Kleka na sastanku, da branimo i širimo interese domaćega
šumarstva.


Nijesmo se nadali sastati ovdje: VI. bo glavna skupština bila je zaključila,
da se Ijetošnji VII. družtveni sastanak drži u Osjeku, i to zbog
regionalne izložbe, koju je nakanilo bilo Slavonsko gospodarsko družtvo obdržati
ove godine u Osjeku; nu pošto je nakanjena izložba ođgodjena na buduću
godinu, imao je upravljajući odbor u smislu zaključka VI. glav. skupštine izabrati
drugo mjesto za našu VII. glav. skupštinu, pa je zaključio, jednom obdržati
glavnu skupštinu u gorskih krajevih Hrvatske, da se pruža sgoda strukovnjakom
i prijateljem šumarstva ovih krajevah spoznati se sa našim družtvom
i kod njega sudjelovati što oni, kako to radostno bilježimo, objeručke prilivatiše.
U istom smislu radio je upravljajući odbor, kad je skinuo sa skupštinskoga
dnevnoga reda u pretres uzeti se imajuće pitanje: „0 lovnom zakonu" pridržav
ga za buduću VIII. glav. skupštinu, koja će se jamačno u Osjeku sastati.
Namjesto zakona o lovu smatrao je upravljajući odbor za neobhodno i neođgodljivo
staviti na dnevni red promjenu naših pravilah, kao pitanje, koje stoji
u najužem savezu sa daljnim uspješnim razvitkom našega družtva. Napokon
pridodao je jošte jedno strukovno pitanje, koje je kadro probuditi pozornost
naših gorskih šumarah u čijem području se evo sakupismo i koje glasi: „Kako
bi valjalo na temelju redovite preborne sječe u brdskih i planinskih šumskih
predielih, šume učivati odnosno urediti gospodarenje istih, s osobitim obzirom
na vladajuće abnormalne odnošaje u gornjoj krajini. Za izvjestitelje u ovom
[)itaDJu pošlo je odboru za rukom predobiti odličnu gospodu kr. šumarskoga inspektora
Miju Vrbanića i nadšumara Miju Zobundjiju.


Za da se uzmogne sa glavnom skupštinom po običaju što poučnija ekskurzija
svesti, obratio se je upravljajući odbor na kr. državno šum. ravnateljstvo
u Zagrebu, te je izhodilo dozvolu od kr. šumar, ravnatelja gospodina Milana
Dursta posjetiti njeke šumske instruktivne prediele gorskih bližnjih državnih
šumah kod Jaše nj ka. koju je dozvolu ravnatelj najvećom pripravnošću podieho
dapače i odredio, da nam budu naši sudrugovi i zvaničnici u svemu i
svačem na ruku.


Napon pobrinulo se je predsjedničtvo za olakšicu voznih cienah kod parobrodarskoga
družtva i raznih željeznicah, koja nam se pripravna ođazvaše.


Toliko 0 pripravah s kojimi je upravljajući odbor i predsjedničtvo priredilo
ovogodišnju VII. glavnu skupštinu u Ogulinu, a sad nam se valja obazrieti
na ostali godišnji rad upravljajućega odbora i predsjednićtva, u njegovih glavnih
moinentih.


Od posliednje glavne skupštine držao je upravljajući odbor 6 sjednicah i
to 5/XI. — .30/XII. — 3/n. — 14/IV. - 7/VlI. — 28/VIII. u kojih je vršio
zaključke prošle glavne skupštine, stranom nove inicijative poprimio, i rješio
poslove administrativne naravi. Izim toga sastao se jošte pododbor za sastav