DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 30     <-- 30 -->        PDF

~ 228 —


Oni posjednici pušakah dakle, koji ovu prijavu jur na temelju staroga
zakona u svoje vrieme kod kr. poreznoga ureda učiniše i ob ovom si o prijavi glaseću
svjedočbu pribaviše, nisu doduše dužni sada novu prijavu o gorespomenutih
puškah podnieti, ali su dužni od kr. poreznoga ureda jur ranije dobivenu
i broj komadah i kakvoću tada prijavljenih pušakah potanko sadržavajuću svjedočbu
mjeseca srpnja godine 1883. predočiti organom (obćinskim poglavarom),
koji su u smislu §. 22. ovoga zakona pozvani na vodjenje očevidnosti.


Po sebi se razumieva, da oni vlastnici pušakah, koji gornjim potrebštinam
odgovarajuću bezprigovornu svjedočbu poreznoga ureda nisu u stanju u iztaknutom
roku ma iz kojega uzroka predočiti, dužni su u §. 16. ovoga zakona
normiranu prijavu najkasnije do konca srpnja t. g. kod dotične obćine (gradskoga
poreznoga ureda) podnieti i pribaviti si svjedočbu o tora, da su prijavljene
puške proste od poreza.


Opazka 4.
Na temelju dne 16. lipnja god. 1882. pod br. 33.876 na svekolike jurisdikcije
upravljene i istodobno pod istim brojem svimkolikim kr. tinanc. ravnateljstvom
saobćene okružnice*) ovim se kriepost na vrieme do konca lipnja
god. 1883. izvadjenih lovnih kartah, pogledom na to, što odsada godina poreza
na lov započima danom 1. kolovoza i do konca srpnja sheđeće godine
traje, proteže u dopunu prelaznoga razdobja do konca srpnja tekuće 1883. god.
§. 55. Provedba ovoga zakona povjerava se ministru tinancijah, ministru
unutarnjih poslovah i ministru pravosudja, a glede Hrvatske i Slavonije ministru
iinancijah, koj će u tom pogledu postupati sporazumno sa banom kra-
Ijevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije.


Pripomenak k Ettingerova stroju za sjetvu žira.


Piše kot. šumar 1^^. Sta,rće-<^ić.


U zadnjem broju šumarskoga lista naidjoh na novi izum stroja za sjetvu
žira — u koliko sam stroj oku goditi i prikladnim se činiti može, u toliko sa
druge strane neće biti taj stroj spretan, pošto u otvor a metati zrno po zrno žira
jest mučan i mnogo pazke iziskujući posao — naročito ako se sjetva obavlja
kasnije u jeseni ili ranije u proljeću, kad su dnevi još studeni te kad radnik
od zime nemože kokošice stisnuti — tada po gotovu jest taj stroj skroz neuporabiv.


Pošto je g. izumitelj naveo prednosti toga stroja kod sjetve, to neka mi
dopusti, da ja navedem mane tim strojem obavit se imajuće sjetve.


1. Tiskanjem šilja c f u zemlju sčvrsti se zemlja tako jako, da se otegoti
razvijanje sjemena i žilja, k tomu opadne žir u rupicu na vršak, te tako nemože
*) Vidi br. ´25. Pezeugyi K6nlonya teč. 1882.