DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 157 —


promjena pravila u buduće i (»pet skopčana velikimi potežkoćami, to se nadamo,
da će gospoda članovi toli u vlastitom interesu, koli i u interesu budućnosti
samoga družtva, predmet svestrano proučiti već i prije same skupštine,
na sku})štini pako samoj znati svestrano svoje interese braniti, jer kad jednom
Njegovo Veličanstvo pravila družtva odobri, tad ćemo se imati istih i strogo
držati, a s toga svi´atismo eto i pozornost štovanih drugova na otu činjenicu,
želeć da se čim mnogobrojnije sakupili na zajednički ovogodišnji rad.


Hrvatsko šumarstvo.


Od ^v^ilana, Orzilso"vioa,.


Imade tomu kojih 3G godina što no je u Zagrebu u narodnoj tiskari
dr. Ljudevita Gaja, na njemačkom jeziku izašlo djelce, pod naslovom: „Das
Forstwesen in Kroatien".


Malena je to knjižica, sadržajuća tek 48 tiskanih strana u osmini, nu
tim zanimivija i važnija po sadržaju svome, a napisao ju bio i izdao tadanji
šumarnik preuzvišene grofinje Elizabete Erdodjeve, i podpredsjednik prvog
hrvatskog šumarskog družtva, jedan najodličnijih hrvatskih šumara Dragutin
Koss.


Knjižica bila je posvećena častnim članovom luvatsko-slavonskoga gospodarskoga
di´užtva, a sadržaj preobilan. Razpravljaju se pako sliedeća vele
važna pitanja; svrha šuma u obće, gospodarsko stanje hrvatskih šuma u
obće i uzrok mu, sredstva, kojimi bi se šumarstvo u Hrvatskoj moglo podići
itd., a razprave su ote sve pisane tako vrstne i shodno, da se svaki čitaoc
mora uvjeriti i diviti, kako li je dobro i oštro umio pisac naše šumarske odnošaje
spoznati i obilježiti.


Čitajući pako mi danas to djelo, i nehotice se pitamo, u koliko je do
danas stanje šumarstva možda u nas na bolje okrenulo, ili ne, mi prispodabljamo,
nu prispodabljanjem tim dolazimo do vrlo žalostnih posljedica, a da je
tome i zbilja tako, kušat ću sliedećom razpravicom dokazati, spominjuć medjutim
već unapred, da ću se pri tom jedino čednom dosljeduošću osvrtati na
rieči spomenutog velikana.


Prije svega pita Koss, u predgovoru, kako li se je moglo u šumama
obilujućoj Hrvatskoj propustiti pitanje o šumarstvu, jer dočim po svoj ostaloj
Europi živo rade o unapredjenju šumskog gospodarstva samo u nas još sveudilj
0 tome ni nesanjaju. Koss sam prepustio je medjutim odgovor na oto
pitanje samim štiocem, a naše je čvrsto uvjerenje, da je toj sliepoći uzrok,
Uh samo ona žalostna prevrtljivost naših javnih odnošaja .... . Nećemo na-´
dalje ni to spominjati, tko u nas najviše viče: „zašto štediti šume, a i k čemu
nasadi i zagajivanje, ta šuma raste sama, pa komu za volju, da trošimo još i
novac za njekakvu šumarsku školu?" itd., to bo su tlapnje pojedinih praznih