DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 3     <-- 3 -->        PDF

HUSf.


Br. 4. u Zagrebu, 1. srpnja 1885.
God.


Promjena driižtvenili pravila.


Pi-igodom lanjske glavne skupštine, razpravljaše se medju inim takodjer
i preinaka njekih ustanova družtvenih pravila. Tim nastale promjene prinukahu
upravljajući odbor, tu preinaku družtvenih pravila podnietij visokoj vladi
na blagohotno potvrdjenje. Visoka vlada međjutim povrati tako novo podastrta
pravila upravljajućem odboru pozivom, da isti još jednom preuzme točan pi´etres
predmeta, a onda da tek iznova potvrdu novih družtvenih pravila visokoistoj
podnese.


Upravljajući odbor međjutim već je i sam bio uvidio nuždu temeljit e
preinake njekih paragrafa družtvenih pravila, ter je s toga povjerio posebnom
pododboru izradbu novih pravila, koja bi se onda imala dojđućoj ovogodišnjoj
glavnoj skupštini na pretres pođastrieti.


Taj je pododbor medjuto svoj posao već obavio, ter upravljajućem odboru
svoj odnosni nacrt novih družtvenih pravila podnio, i tako će ovogodišnja glavna
skupština medju inim i opeta imati takodjer i taj predmet pretresati. Kako je
spomenuti odbor nacrt svoj temeljito proučio, to mislimo, da će ga i glavna
skupština u bitnosti usvojiti. Za da međjutim o istom predmetu u tora listu
negovorimo više, nego li je u interesu same stvari neobhodno nuždno, iztaknuti
ćemo tuj samo na kratko najhitnije promjene, koje je odbor u nacrtu novih
družtvenih pravila mislio iztaknuti.


Odsjek prvi družtvenih .pravila ostaje izim njekih manje važnih promjena
netaknut.


Odsjek drugi međjutim već je većim promjenam bio podvržen. Tako na
pr. nacrt u §. 4. glasi:
Družtvo broji:


1.
utemeljitelj ne,
2.
prave članove,
a) prvoga,
b) drugoga reda,
3.
pođupirajuće i
4.
dopisujuće članove.
13