DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 172 —


Ako li bi bilo potrebno za moći temeljito prosuditi, tako obšinio dokazivanje,
da bi se već time i sama odluka vrhu prekršaja zavlačila, imade se oštećeni
na put redovite pravde odputiti.


Ako li se obtuženi obtužbe rieši, to mu se imadu vlastiti troškovi po
privatnom tužitelju namiriti.
§ 46.


Nepodnese li se u roku od tri mjeseca, od dana učina prekršaja računajuć,
kod nadležnog suda, tužba radi počinjenog prekršaja, to nastaje zastara.
U slučaju pako, da se radi o učinu proti kaznenom zakonu, to se takođjer
i doba zastare u smislu kaznenog zakona ustanovljuje.


Ađ 2. alinea, prisp. §§. 106. i si. z. 61. V: 1878.


§. 47.
U pogledu prekršaja o lovu, ostaju i nadalje nadležno političke oblasti,
primjereno ustanovam §. 41. z. čl. XXXVIL od g 1880.
Obzirom na postupak, kojega se držati valja prigodom administrativne
odsude prekršaja lovnih valjaju do dalnje odredbe ustanove §. 42. spomenutog
zakona.
§. 48.
Lov razpravljajući zakonski članci VI: 1872 i z. čl. XLIV: 187G. stavljaju
se izvan krieposti.
§. 49.
Učini zbivši se prije, nego li je taj zakon u kriepost stupio, imadu se
toli obzirom na kazan, koli i obzirom na količinu odštete, prosudjivati polag
ustanovah prijašnjih zakona.
§. 50.
Provredba ovoga zakona povjerave se ministru unutarnjih poslova, ministru
pravde i ministru za poljodjelstvo, obrt i trgovinu.


Kemičke promjene listinca u šumah, te kemicko mu nplivaiije
na svojstva tla.´
Piše prof. O-VLStaTT- l^esriđ-er.


I. Postanak šumskog humusa. ^
Svakim danom možemo u dobro sklopljenih šumah opažati, kako se razni
vegetabilni ođpadci, koji nam materijal za tvorenje humusa davaju (lišće, če


^) U potonjih naših razpravicah promatrat ćemo sve promjene, koje se đogadjaju
u liSeu i granju prije, nego ono obumre i ođpađne, a ujedno ćemo iztaknut sve važnije
fizikalne promjene, koje na šumskom tlu sabrani listinac prouzrokuje. U ovoj ćemo
i-azpravici promatrati nadalje i raznolike kemičke promjene, kojim su ti vegetabilni