DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 2     <-- 2 -->        PDF

SADRŽAJ.


- do
strana od
Promjena družtvenih pravila 155--157
Hrvatsko šumarstvo. Piše Milan Crnković 157--160
NSL obranu. Piše T. Bogoevid, protustavnik imovne obdine križevadke. . . 160--162
Novi lovni zakon za magjarsku 162--172
Kemičke promjene listinca u šumah, te kemičko mu uplivanje


na svojstva tla. Piše prof. Gustav Pexiđer 172--185
Šumarska statistika, njezin djelokrug i važnost 185--188
Iz Dalmacije 188 -191
Različite viesti. Program k VII. redovitoj glavnoj skupštini. — Šumarski


državni izpiti u Zagrebu. — Poučno putovanje u gornju Štajersku. —
Šumarski državni izpiti u Bosni i Hercegovini. ´ — K reorganizaciji
šumarstva u Austriji. — Ornithologićka sbirka zoologijskoga muzeja
u Zagrebu. — K pitanju pošumljenja krasa. — Tvornica tanina
u Županju. — Promet drva na rieci. — Molba šumarom i gospodarom.
— Proračun kr. ugarske državne šumarske uprave za god.
1888. — Spravljanje žira i bukvice preko zime. — Važno za lovce. —
Nauk 0 čuvanju šuma. — Sjednica upravljajudeg odbora. — Peta
glavna skupština ruskih šumara. — Šumarstvo u Austriji i kod nas. —
Nihilizam i šumarska akademija u Varšavi. — Umjetno drvo. — Šumarstvo
u proračunu Ugarske i Hrvatske za g. 1883. — Sitnice trgovačke. —
„Pozor" o „šumarskoj povjesti". — Šumarski vježbenik. — K statistici
grabežljive zvjeradi u Krajini. — Izvješde o tršdanskoj izložbi g. 1882. —
Ubio medvjeda. — Okružnica i molba. — Eeorganizacija zem. uprave
i šumarstvo. — Njemačka šumarska učilišta i di-žavne šumai´ske službe.


— Opet novi stroj za sjetvu žira. — Imenovanja 191--199
Potvrda o uplaćenju družtveuih prinosah . . 199 -200
Stanje družtvene blagajne. — Dopisnica uredničtva. . ^, 200