DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 171 —


VI. Odsjek.
Postupak.
§ 39.


Za da se u prijašnjem odsjeku navedene kazni izvršivati mogu, dužan je
nadležni sud, ne samo na temelju prijave vlastnika lovišta ili zakuj)nika, već
takodjer i jjrimjereiio §§. 29., ."0. i ol. na prijavu, za uzdržanje javnog reda
pozvanih obUistnih ili obćinskih organa, kazneni postupak odrediti.


§. 40.
Pod prisegom dane izjave, nadzornih organa i osoba, iraadu podpunu kriepost
dokaza, dok se god nedokaže protivno.


§ 41.
U prijašnjem paragrafu spomenuto nadzorno osoblje samo se onda može


zapriseći, ako li je:
n) punoljetno;
h) ako nije još nigda bilo kažnjeno, radi zločina ili prekršaja krive pri


sege, krivog svjedočanstva, krive obtužbe, kradje, grabeža, nasilja, pronevjerenja,
prekršaja zabrane, kriomčarenja, prevare ili krivotvorenja spisa:
c) ako li je njihovo svojstvo javne straže prije dojavljeno nadležnoj oblasti,
ter isto providjeno vrhu toga službenom dokaznicom.


§. 42.


Vlastnik lovišta ili zakupnik istog kao i nadzorno osoblje, zatim u obće
organi javne straže mogu, svakoga, koga na zabranjenu lovu zateknu, ako li
taji ime, ili ako mu stalno obitalište nije znano, odvesti do sliedećeg poglavarstva,
za da se uzmogne ustanoviti, tko je.


§ 43.
Nadležnost u pogledu lovnih prekršaja ustanovljuje se mjestom, gdje je
prekršaj učinjen.
Ako li bi obzirom na mjesto učina, bilo više sudova nadležno, to tužitelju
stoji na volju izbor suda.


§. 44.
Ako li su više njih u zajednici počinili prekršaj, to jamče solidarno
za odštetu.
Kazan se svakomu prekršiteljah napose imade đopitati.


§. 45.


Kroz prekršaje lovne prouzročeni troškovi i neposredne štete imadu se
u slučaju, da se tečajem postupka prijaviše, ustanoviti u samoj odluci, koja
se tog prekršaja radi izreče.


14