DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 18     <-- 18 -->        PDF

170 —


Bude II proti komu u isto doba podneseno više prijava, to se novčana
globa za svaki pojedini prekršaj ima naposebce odmjeriti.
Ako li je tkogod kod prekršaja lovskog upotrebio sluge ili nadničare za
pomoćnike, to isti takodjer i za tom pomoćnom osoblju odmjerenu globu jamči.


Ako li tkogod za izvadjanje kojeg prekršaja lovskog, svoje odvjetke, u
zadrugi živuče suukućane ili pod skrbničtvom stojeće osobe, sluge, djetiće
i šegrte ili radnike upotrebi, to je u slučaju, da ovi odmjerenu im globu ncbi
sami platiti mogli, dužan istu sam podmiriti. Postupak sliedi polag propisa
sadržanih u §. 44.


Ovdje se uzimlje da je toli onaj kažnjiv, koji spomenute svoje ljude za u6in štete
uporabi, kao i onaj, koji je s njimi u zajednici takav prestupak uSinio.


§. 36.
Polovina novčane globe pripada uvjek tužitelju, druga polovica pako ide
u ubožku blagajnu one obćine, unutar obsega koje se prekršaj zbio.


§ 37.


Novčana se globa odmjeruje bez obzira na mogućnost izplate osudjenoga,
ujedno se ipak u osudi imađe spomenuti takodjer i vrieme zatvora, koje se u
slučaju, da krivac nije u stanju dosudjenu mu globu u novcu platiti, ura
čunati imade.


Pri takovom pretvaranju nije slobodno, za globu u iznosu od dvie forinte,
osuditi kazan zatvora od manje od šest satib, a više od pol dana.
Za globe od dvie do deset for., sliedi zatvor od jednoga dana, sve što
je više za svakih dalnjih deset forintih po jedan dan zatvora.
Ako li zatvorenik, zatvorom još neodsluženi dio kazni u novcu izplati,
imade se bezodvlačno na slobodu pustiti.
Obzirom na pretvaranje globe u kazan zatvora, pridržane su i ovdje ustanove
§. 22. z. 61. XL: 1879.


§. 38.


Ako li u kojem predjelu zvierokradice i lovlenje divljači za dobe lovostaje
u vele mah preotmu, to može ministar unutarnjih poslova odrediti, na obrazloženu
zamolbu vlastnika ili zakupnika dotičnog lovišta, ili takodjer i bez
toga na temelju iz vlastite inicijative proiztekavšeg predloga upravljajućeg
odbora, da se u takovu predjelu, kao i u onom predjelu, gdje se tako kradomice
poubijana divljač tržiti običaje, prodaja, transport ili kupnja divljači samo
uz izkaznice, kojimi se pravomoćni posjed divljači dokazuje, obavljati smije.


Takovimi se izkaznicami smatraju: za prodaoca ili vozara, potvrdjena
po obćinskom načelniku svjedočba, vlastnika ili zakupnika lovišta, ili njihovih
punovlastnika, od kojih divljač potiče.


Na svjedočbi ili tovarnom listu valja označiti vrst, spol kao i množinu
divljači.