DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 169 —


()])ra.v]jen, da ga nije l)ilo moći prepoznati, kao što i onda, ako iiebi htio svoje
ime kazati, ili kad bi kazivanjem krivog imena, nastojao onoga, koji ga je na
činu zatekao, zavesti, ili da mu se je možda i pogibeljno ])rietio, ili da je
možda ća i kakvo onižje ili silu upotriebio, to se imade kazniti novčanom
globom od 100 do 200 for.


Osim toga pako imat će se proti takovom, u koliko možda kojim navedenih
učinah, još i koji prestup protiva kaznenom zakonu nastao, još i taj
kazneni postupak naposebce provesti.


§ 28.


Ako li na iznajmljenom lovištu koji od vlastnikah zakupnika ili onoga,
koji njegovom privolom lovi, napadne ili prieči, to se takav, za svakkratni
takav učin, imade osuditi na globu od 10 do 50 for.


§. 29.
Onaj, koji lovi za dobe lovostaje, imade se kazniti globom od 5—!jO for.


§. 30.


Onaj, koji mladu divljač hvata, gnjezda pticah (izuzam gnjezda u §§. 12.
i 13. spomenutih štetnih ptica) uništuje, ptičja jaja sabire, imade se kazniti
jlobom od 1 do 10 for.


§. 31.


Onaj, koji u zabranjeno vrieme koristnu divljač ubija, na prodaju nudja


li kupuje, uhiti li se u njega divljač, imade se kazniti sliedećom novčanom


jlobom: ako su jeleni ili košute GO for. po komad, za junice ftO for. po


\omad, za jednu srnu po 20 for., za tetrcbe, ružo viče, gnjetle i droplje


´> for. po komad, za svaku inu vrst divljači 3 for. po komad. Osim toga se


iduzeta divljač imade u korist mjestne ubožke zaklade unovčiti.


§ 32. -


Onaj, koji .svoga psa hotomice u njemu zabranjeno lovište vodi, kao i


tnaj, koji bi pogriešio proti propisom tičućih se pastirskih pasa, kazniti će se


;lobom od 1 do 10 for.


§. 33.


U slučaju ponovnog prekršaja kojih u spomenutih paragrafih slučajeva,


mat će se kazan odmjeriti dvostruko, i to na sliedeći način, tako, da usta


lovljena novčana globa bude, vazda dvostruko toliko iznašala, kolika bje prvi


)uta dosudjena, nu ipak tako, da nebude veća od 3,50 for.


§. 34.


Ako li je u kojem u ovom odsjeku spomenutih slučajeva još i koji kvar


»očinjen na preostaloj divljači, to je vlastniku lovišta slobodno, kod nadležnog suda,


:ojemu je ustanoviti novčanu globu, tražiti podjedno i odgovarajuću tu odštetu.