DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 16     <-- 16 -->        PDF

~ 168 —
§ 21.


U slučaju da ministarstvo unutarnje uvidi, da ma koji upravljajućih odbora,
odnosno predsjednika, lov uroda radi i bez faktične potrebe dozvoljuje,
to mu je slobodno, izvršivanje u §. 19. spomenutog prava, podielivanja dozvole
hajkah, odnosnom odboru, na koje već naredbenim putem ustanovljeno vrieme,
oduzeti.


§. 22.


Kod takovib se hajka smije jedino grabežljiva zvjerad ubijati.


Onomu koji bi drugu divljač postreljao, imade se dalnje lovljenje prepovedati,
a ako li postreljana divljač nespada medju onu u §§, 12. i 13. ovoga
zak. nabrojenu, to se imade nanj uporabiti u §. 2G. ustanovljena novčana globa.
Prigodom bajke ubijena zvjerad pripada vazda vlastniku ili zakupniku
onoga lovi šta, na kojemu se ista ubila.


§ 23.
Kod takovib lova, imadu po nalogu odnosne oblasti kao hajkači služiti
žiteljionih obćina, u kojih se interesu lov taj dozvolio.


§. 24.


Hajke se obavljaju pod nadzorom oblasti, a slobodno je istim prisustvovati
od vremena do vremena na pismeni poziv velikog župana, ili u slučaju,
da je ovaj zapriečen, podžupana ili načelnika odnosnoga poglavarstva, takodjer i
takovim osobam, koje polag ustanova zakona o oporezivanju pušaka i lova,
pošto neimaju lovnih izkaznicah, pravo lov loviti neimaju.


§. 25.


U onih županijah, gdje se uslied naravnih odnošaja grabežljiva zvjerad
veoma umnaža, može ministar unutarnjih poslova na obrazloženu molbu upravIjajućeg
odbora, za da se spomenuta zvjerad tamaniti, odnosno uništiti uzmogne,
nagrade razpisati.


V. Oasjek.
Prekršaji lova i kazni istili.
§ 2G.


Tko bez privole vlastnika, iU u slučuju da je lovište u zakup dato, bez
privole zakupnika lovi, imade se kazniti novčanom globom od 10 i´r. do 50 fr.,
a u slučaju, da se je lovilo s konji, od 20 do 100 for.


§ 27.
Ako li je zvierokradja počinjena uoćju ili u mjestih ogradjenih, ili sredstvi
zabranjenimi, ili ako je zvierokradica bio zakrabuljen ili drugim načinom tako