DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 167 —


§ IG.


Loviti je slobodno jedino sa strielivom ili nn konju uz pripomoć povoljne
pasmine lovačkih pasali.
Za svaki lovom počinjeni kvar na usjevih, nasadih ili po inih gospodarskih
oli šumskih težatba, dužni su loveći podpunoma oštećenog odštetiti.
Prijava, procjena kao i odšteta imade se polag ustanova sadržanih u
§. 7. obavljati.


Osim ovlaštenih nesmije nitko puštati na lovište pasa, izuzam pastirčadi,
koja je ipak obvezana, svojim psom o vrat pričvrstiti koji uteg, koji mora do
3 cmt. duboko izpođ koljena, prednjih noguh visjeti.


U smislu §. 18. z. čl. VI: 1872., imao je dotižni uteg 1 palac iznad koljena
visjeti.
§ 17.
Nastreljena se divljač nesmije na tudja zemljišta proganjati. Ako li psi
lovoovlaštenih na tudja zemljišta prelaze, to se isti od tamo ovlaštenih tako
dugo u pritvoru držati smiju, dok god im vlastnici podpunoma prouzročenu
Štetu naknadili nisu, ova se odšteta pako mora i u onom slučaju dati, ako
se psi loveči nebi uloviti mogli.
Lovni se psi prema tome nesmiju ubijati, već samo uloviti i pi-iđižati.


§. 18.


Na mjestih, koja su ogradom valjano zatvorena, kao i tamo, gdje divljač
u obće nemože zalaziti, može vlastnik ili zakupnik lova u svako doba loviti
ili loviti dati.


IV. Odsjek.
0 lovu ureda radi.
§. 19.


Za da se uništi zvjerad grabežljiva, daje od vremena do vremena upravljajući
odbor, odnosno predsjednik istoga, primjereno potrebi i odnošajem dozvolu
za obdržanje lova ureda radi, obavjestiv podjedno o danoj dozvoli vlastnika
ili zakupnika odnosnog lovišta, kao i ministra unutarnjih poslova bezodvlačnim
podastrienjem obrazloženog izvještaja.


Ovdje bi umetnut zak. 61. XLIV: 1876. Prema ustanovam §. 1. spomenutog
zakona, imao je do sada podielivati dozvolu za hajke, na obrazloženi predlog upravljajućeg
odbora, ministar unutarnjih poslova. — Prava dozvoljavanja odnosno naređjenja
hajke, zaoto se je pako prenjelo na upravljajući odbor, odnosno predsjednika mu, pošto
se je samo onda nadati uspjehu, ako li se takove hajke na grabežljivu zvjerad mogu
bezođvlačno, tamo gdje je potrebno, izvadjati odnosno odrediti.


§. 20.


Vlastnik ili zakupnik odnosnog lovišta, nemože na temelju prijašnjeg
paragrafa dozvoljeno obdržanje lova odnosno hajke priečiti.