DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 166 —


§ 10.


Za dobe lovostaje, zabranjeno je u obće, izuzam prvih 14 danah, divljač,
ili ako li se zabrana samo na stanovitu njeku vrst odnaša, takovu prodavati,
kupovati ili u javnih gostiona u jestvenicih zabilježiti.


§. 11.
Od ptica se izuzimlju ptice selice i plivačice, nu tamo gdje ove ležu, odnosi
se spomenuta zabrana takodjer i na ove za doba dok se pare ili na jajih sjede.


§. V2.
Slobodno je takodjer i za lovostaje loviti jatomice leteće patke, guske,
divlje i domaće golubove, jastrebe i sve vrsti orlova, kao što i sove i gavrane,
vrane, vrabce, škvorce, na ove poslednje medjutim samo u vinogradih
i voćnjacih.
Gleđora ua lovostaju vidi §. 9. o. z.


§ 13.
Grabežljivce i škodljive zvieri, poput: medjeda, vukova, lisica, jazavaca,
divlji mačaka, kuna, nerasta, risova, kunića, hrčaka, lasica, iltisa, dabrova
i vidra ubija posjednik na svome posjedu u svaku doba slobodno,
dapače i onda, ako je lovište njegovo u zakup dato, nu kad bi htio uništenje
takove zvjeradi na lovačku poduzeti, hajkači ili psi, to iniade u tu svrhu tražiti
dozvolu u zakupnika.
U onih predjelih, gdje vci)rovi u velike kvar prave, dužni su vlastnici
kao i zakupnici lova, po mogućnosti štetnu tu zvjerad uništivati.
Upravljajući odbor županija ili predsjednik istog, imati će spomenute
ovlaštenike lova, u slučajevih opravdanih takovih pritužba, na otu dužnost
sjetiti, postavivši im podjedno rok provedbe, a u slučaju da se isti ipak tom


zahtievu odazvali nebi, imat će se postupati polag ustanova IV djela ovoga
zakona ureda radi.
§. U .


Na lovištu zatečene domaće mačke i plaudujuće pse slobodno može ovlaštenik
lova poubijati.
§ 15.


Takodjer i za vrieme slobodnog lova, zabranjuje se koristnu divljač kao
i perad zamkami, mrežami ili lovili loviti i ubijati, osobito se pako zabranjuje
ubijati ili utjeravati droplje za krupne kiše.


Izuzimaju se puko branjugi, koji se za dobe slobodnog lova liepkora kao
i zamkami loviti smiju.
U svrhu gojenja dozvoljeno je lovlenje samo posjednikom lova, zakupnikom
lovištah i njihovim vještačkim punomoćnikom.