DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 164 —


Ustanove davanja, u zakup, ustanovljuje gori spomenuti §. 110. z. 51. XVIII;
1871. na slieđeći načiu :


„Obćinska se imovina u pravilu može samo putem javne dražbe dati pod zakup.
Uvjete dražbe, kao i uzkliCnu eicnu ustanovljuju zastupstva, isto tako imadu ovasvaku dražbovnu prodaju odobriti. Nemože li se putem javne dražbe žudjeni eilj polučiti,
ili ako li je možda izuimiee u interesu koje obeine da se privatnim putem uagodi,
to se obeinski posjed može takodjer i izpod ruke u zakup dati, uu to samo uz
privolu dotičnog zastupstva".


Prema treeoj točki z. Cl. XVIII: 1871., nesaeiuja zakup lovišta koje obeiae
slučaj ineompatibiliteta za članove zastupstva.


§.4.


U ouih obćinali, gdje još odnošaji posjeda uredjeiii i urbarialna segregacija
dovršena nije, pripada pravo lova po zajedničkih pašnjacili, šuma i trstenicili obćinam;
u onih šuuiah pako i trstenicili, koje sačinjavaju vlastničtvo prijašnjeg
vlastelina, ma sve da i jesu obterećene pravom drvarije ili drugiuii služnostmi
u korist negdašnjih urbarijalaca; zatim po krčevinah, kurijalnih i censualnih
zemljištih, kao i inih dužnostmi urbarijalne naravi obterećenih nekretnina, pripada
pravo lova, do dalnje odredbe zakonodavstva, sadanjim vlastnikom.


Ovaj je paragraf kao i .slieđeći §. ,5. ostao nepromjenjen polag ustanova §. 5.
zak. čl VI: 1872.


§ 5.


U onih obćinah, gdje su urbarijalni odnošaji vlastničtva jur uredjeni, pak
gdje si prijašnji posjednik pridržao pravo lova, na zemljištih njekdašnjih mu
urbarijalaca takodjer i za buduće, gubi takovo reservatno pravo svoju pravovaljanost,
Negdašnji urbarijalci dužni su medjutim, za ovaj slučaj da im je zeniljovlastnik
za odštetu tog pridržatog si prava lova, bud kakove nekretnine, bud
novac dao, taj servilut po ouih ustanovah odkupiti, kojimi se u obće odkup
služnostih urbarijalne naravi zakonom odredjuje.


§6.


Zakupnik lova ograničen je obzirom na riešenje tog svog prava jedino
ustanovanii ovoga i zakona o poljskom redarstvu. U slučajevih lovom nanesenih
šteta valjaju propisi §. IC. ovoga zakona.


II. Odsjek.
Odšteta po divljaci počiiijeiiili šteta.


Za svaki nastavši kvar, po plemenitoj divljači (jelenih, košutah) po usjevih,
nasadih i drugih težatbenih grana poljo- i šumoprivriede, dužan je vlastuik
ili zakupnik lovišta, u području kojega se spomenuta plemenita divljač goji,
platiti podpunu odštetu.