DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 11     <-- 11 -->        PDF

- 163


2.
svojom površinom manji od 200 jutara, nu ako li je u vrtarskoj težatbi,
ogradom ili jarkom omedjen, ako li leži unutar zgrada, ako je vinograd,
ili stalni otok;
3.
vlastnici zemljišta, sa najmanje 50 ralih u jednoj cjelini, ral po 1C00[]
hvatih računajuć, slobodno se mogu obzirom na susjedstvo svojih zemljišta,
obzirom na izvršavanje lovnog prava složiti na zajedničko uživanje,
u koliko takovih susjedah zemljišta barem prostor od 200 ralih, ral po
l600n hvatih računajuć, zapremaju.
U slučajevih prepornih, gledom na u ovom paragrafu ustanovljene površine,
odlučuje u prvoj molbi, odnosna kotarska oblast, u gradovih magistrat
odnosno satničtvo, u Budapešti odnosni okružni predstojnik, a u drugoj molbi
načelnik municipija (župan, gradonačelnik), u Budapešti pako gradski magistrat.


Polag ustanova §. 2. z. 51. VI. od g. 1872., imao je pravo lova svaki posjednik


od najmanje 100 ralih suvislog zemljišta.


Ustanova 3. nova je, to je prema tome uz gori označeno uvjete takodjer i po


sjednik od 50 ralih zemlje vlastan obavljati pravo lova.


U poslednjoj točki ovoga paragrafa, ukida se dosadanje pravo, nezadovoljne


sti´anke, za da si redovitim putem pravde može preporno pravo lova tražiti.


§ 3.


Kod posjedah, koji nepodpadaju pod ustanove §. 2. kao i u [lodručjih,
koja su vlastničtvo obćina, — i to kod ovih posliedujih bez obzira na obsežnost
posjeda, — dužni su posjednici jednog te istog područja, zajednički sa
obćinom, lovno pravo na najmanje 6 godinah u zakup dati. Čisti prihod zakupnine
pripada vlastnikom u zakup danih zemalja, porazmjerno njihovom posjedu.
Ako li pako nebi bilo moguće ustanoviti to razmierje, to čitav prihod
lovišta pripada obćini, koja ga u upravne svrhe upotriebiti ima.


Takovo se zajedničko lovište, imade u slučaju da nezaprema više od
2000 katastralnih i´alih površine, samo jednomu zakupniku u zakup dati, inače
se pako može i više takovih lovištah po 2000 katastralnih ralih iznajmiti.


Kod davanja tih lovištah u zakup, valjaju ustanove sadržane u §. 110.


z. čl. XVIII: 1871., u svakomu se slučaju ipak mora dotični zakupni ugovor
predložiti podžupanu, odnosno u gradovih gradskom poglavarstvu na odobrenje,
protiv odluci kojih pripada nezadovoljnoj stranci utok na ministra unutarnjih
poslova.
Zakup lovnog prava po obćinskih zemljištih, nepodpada ustanovam §. 36.
točka b) z. čl. XVIII: 1871. Ako li koji oveći šumski posjed sačinjavajući sam
po sebi posebno lovište, posjed jednoga ili više vlastnika od više od 200 ralih
zemljišta, po 1600Q hvatih računajuć, najmanje s trijuh strana okružuje, to
je vlastnik takovog tim načinom isoliranog posjeda onda obvezan, svoje pravo
lova vlastniku okružujućeg ga lovišta, ili njegovu zakupniku, u zakup dati, ovaj
pako i opet dužan to lovište u zakup uzeti. U slučajevih, da se odnosne stranke
nemogu sporazumjeti, odlučuje u §. 2. spomenuta upravna oblast.