DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 162 —


u obće da za one, koji za šumu najviše dobra činiti moraju — a najmanje od
tuda koristi imadu, za one, kojim većinom svaki čas pogibelj života predstoji
i prieti — veća pozornost i pomnju obrati, te da jim stanje olakšamo, pritecimo
svi koji smo izkusniji sa uputami i razjasnjenji u našemu šumarskomu
listu u pomoć, a tad ćemo moći i zahtievati da svi u šumarskoj struci služeći


— družtvo i list podupiraju.
Pa kad prama tomu učinimo svaki svoje, neće trebati opomene na lugare
što napušćaju šumarsko družtvo, već će članovi, i predplate, nicati kao
i proljetna trava i ostalo bilinstvo.


Nadajmo se pako, da će budući šumarskoga lista brojevi, s dopisi iz sve
Hrvatske i Slavonije u svemu obilatiji biti.


´ Novi lovni zakon za Magjarskii.


Obzirom na to, da je lanjska glavna skupština našeg šumarskog družtva,
medju ostalim, bila zaključila za dojduću glavnu skupštinu, eventualno razpravu
novog lovnog zakona za kraljevinu Hrvatsku, ter u interesu stvari u obće, priobćujemo
eto u sliedoćem sadržaj zakonskog članka XV. magjarskog sabora od


g. 1883., koji sadržaje novi lovni zakon za Magjarsku. Zakon taj putvrdjeu
bje po Njegovom Veličanstvu 19. ožujka 1883. te glasi:
I. Odsjek.
§ 1


Lovno je pravo nerazdieliva pripadnost zemljištnog vlastničtva.


Tim se zakonom bitno mienjaju ustanovu zakonsitog članka VI. g. 1872, kao
i one z. ei. XLIV: 187G.


Svrlia tog zakona pako jest, pospješenje uzgoja divljaci primjerenim ograničenjem
prava lova, a s druge strano takođjer i prcdusriesti raznolikim štetam, kojim bjehu
pojedini predjeli zemlje zato podvrženi, što se divjač prokomjorno razplođila, uslied
toga, Sto se po tih krajevih u obee lov obavljao nije.


§. 2.


Pravo lova pripada posjedniku njekog zemljišta, odnosno onome, komu
ovaj to pravo iliti dozvolu k tome podieljuje, unutar ustanova ovoga zakona,
ako li je posjed dotičnog vlastnika:


1. U jednom komadu ili u suvislih dielovih najmanje 200 ralih u površju,
ral po 1600[J livatih računana, takođjer i onda, ako posjed taj unutar
granica više obćinah leži, ili ako ga ceste, željeznice, kanali, rieke ili
potoci presiecaju, ili ako posjed