DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 54     <-- 54 -->        PDF

^ 9Q —


IP O t "^ X oL a


uplaćenih dnižtvenib prinosa, od 1. siečnja 1883. do 28. veljače tekuće godine.


Sliedeće korporacije i gg. članovi uplatiše u družtvenu blagajnu: Brodska
imovna obćina 100 for. — Gradiška iraovna obćina 50 for. — II. banska
imovna obćina 10 for. — I. banska imovna obćina 10 for. — Imovna obćina
Otočka 10 for. — Glavni grad Zagreb 10 for, — . Križevaćka imovna obćina
6 for. — Petrovaradinska imovna obćina 20 for. — Grad Petrinja 10 for. —
Grad Križevci 9 tor. — Grad Varaždin 5 for. — Grad Osiek 6 for. — Grad
Karlovac 6 fr. — Vlastelinstvo Pakrac 10 for. — Grof Eltz Dragutin 25 for.


— Biskup J. J. Štrosmajer 6 fr. ~ Basar Tosa 4 for. — Jerbić Ivan 4 fr. —
— Prokić Makso 8 for. — Anderka Julio 8 for. — Patzak Anton 8 for. 80
nvć. —Hiebel Franjo 12 for. — Brouček Dragutin 8. for. — Zechel Gustav
17 for. — Grospić Ferdo 3 for. — Pausa Gustav 4 for. — Soretić Ante
4 for. — Vrbanić Mio 4 for. — Bilisko Stanko 4 for, — Makovicka Vatroslav
5 for. — Striga Miladin 5 for. — Kadleček Ivan 4 for. — Richter Rajko
8 for. — KuMnska Josip 4 for. — Bonel Franjo 3 for. — Koroškenyi Vjekoslav
4 for. — Fisclibach Robert 5 fr. — Kesterčanek Fran 4 fr. — Hajek
Bogoslav 4 for. — Bogoević Tomo 4 for. — Benak Vinko 4 for. — Sever
Deni 6 for. — Šklebar Sinie 4 for. — Dračar Vinko 5 for. — Dojković
Vilim 4 for. — Frkić Stjepan 4. for. — Hlava Dragutin 2 for. — Laksar
Dragutin 4 for, — Rosipal Franjo 4 fr. — Schmidt Dragutin 5 fr. — Danek
Josip 17 for. — Burda Milan 4 for. — Nanicini Dragutin 2 for. — Všetecka
Vojtjeh 4 for. — Agjić Košta 4 for. — Agjić Prokop 7 for. — Beyer Gjuro
2 fon — Brnćić Ivan 4 for. — Houvalt Vjenceslav 4 for. — Korošec Ante
4 for. — Dađourek Antun 4 for. — Stary Venceslav 4 for. ~ Stein Ljudevit
4 for. — Vitlačil Josip 4 for. — Werner Vilim 4 for. — Bubanović Julio
6 for. — Petrović Adaui 2 for. — Bollein Koloman 4 for. ~ Heintz Gustav
4 for. ~ Hankonji Stjepan 2 for. — Knoblocli Pavao 4 for. — Korab Ante
4 for. — Pilz VjekosLav 4 for. — Riemer Lađislav 4 for. —´ Starćević Martin
4 for. — Tropper Ivan 4 for. — Brosig Rađoslav 4 for. — Brosig Ljudevit
4 for. — Demetrović Juraj 4 for. — Herzl Adolf 4 for. — Koća Gjuro 8 for.
— Martinović xidolf 4 for. — Nemćić Edo 4 for. — Peklić Aleksander 4 fr.
— Polak Gustav 4 for. — Puk Mirko 4 for. — Urban Josip 4 for. — ŠvrIjuga
Stipe 6 for. — Hirsck L. 5 for. — German Vastroslav 4 for. — Pohl
Edo 4 for. — Radić Ivan 5 for. — Iskra Josip 5 for, — Rajković Pavao
5 for. — Košćec Nikola 4 for. — Grof Kulmer Miroslav 5 for. — Grund
Hugo 4 for. — Rosipal Edo 4 for. — Losert Adolf 12 for. — Kalina Josip
10 for. 80 nvč. — Petanjek Fran 4 for. ~ Majsatz Viktor 5 for. — Barišić
Pavao 4 for. — Donadini Ivan 4 for. — Kraus Gustav 4 for. — Loncarić
4 for. — Rasbacli 4 for. ~ Steluis Josip 4 for. — Trotzer Dragutin 3 for.
— Zikmundevskj Ferdo 4 for, - Herzl Edo 4 for, — Sacher Jos. 4 for. —
Opare Stjepan 4 for, — Ivić Andrija 5 for. — Boućek Otokar 4 for. —