DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 69     <-- 69 -->        PDF

- 301 -^
kameralne procjene" (god. 1788.), a kr. fiskus propisuje malo
kašnje isto i za državne šume dobara Fužine i Ozalj.


Samo na dobrih naše domaće vlastele, vidimo , da se još
uviek povjerava nadzor i uprava šu.ma gospoötijskim oficirom


t. j . obično jagarom ili pako pintarom i pivnicarom, a tek u
19. vieku postavljen bi, kao što ćemo to malo kasnije ćuti, i
u nas temelj dojdućemu pravomu hrvatskomu šumskomu gospodarstvu
ili šumarstva.
Različite viesti.


Gospodi clanovom hrvatskog šumarskog družtva na znanje.
ZakIjuÖkom ovogodišnje glavne skupštine primjereno, odieljenö je odsada
uredniČtvo ,jŠumarskog lista" posvema od ostale društvene uprave, dofiim
je tajništvo povjereno g. dru. KeroŠkonji-u, molimo s toga u interesu
stvari svu gospoda Ölanove da se odsele u svib blagajne i uprave družtva
se tiČudib pitanjib izvole jedino i izravno obraćati na predsjedništvo družtva
u Zagreb. (Marovska ulica br. 28. I. kat.}. Sto se pako poslova lista
i uredniČtva tiče, to molimo sve dopise, reklamacije i objave šiljati ravno
uredniku g. prof. Kestercanku u Križevac. Isto tako se upo^oruju sva
ona gospoda, koja polag izkaza, koji bje u zadnjem broju ovoga lista objelodanjeUj
još na družtvenib prinosili štogodj duguju, da te svoje dugove
izvole 5im prije, kod predsjedništva družtva u Zagrebu, namiriti, jer bi
upravljajući odbor u protivnom slučaju bio primoran i strožije mjere prema
tako neurednim Clanovom poduzeti.


Sume Austro-Ungarije, Čitava Europa bez Kuske imade 814-131
četvorni kilometar šuma, t. j . šume zapremaju 18´5*^/Q ukupne površine.
Cislajtanija sama pako imade 91*94-8 četvornih kilometara (30-6 ^/^), a
translajtanija 91*308 kilometara (t. j . -28*3^/,,). Najviše šuma imade Bukovina
44´5*7o ^"i^"^^"*?^® površine, zatim Eoniska sa 40*4*^/^, Sedmogradska
sa 40´9"/Q, Štajerska sa 40*47^, Kranjska sa 39-9%, Tirolska sa 39-3*^/^
Hrvatska sa 39´´Z,,, Ugarska sa, 25*1 %j Gorička 18*6% a Dalmacija
l(>´5**/(, šume imade.


Hempefov kolendar za god.^ 1883. Netom izašao je u nakladi


M. Perlesa u BeĆu „kolendar za šumare" izdan po poznatom profesoru
šumarstva g. Hempelu. Ciena 1 fr. 60 nvč. Nalazimo u njem takodjernotice o našem hrvat, šumarskom druztvu kao i o križevačkom učilištu.
Sadržaj mu toli obilan, da se ma sa svakim dielom slične vrsti natjecati
može. PreporuČamo ga stoga gospodi clanovom čim toplije.
Hrvatska šumarska knjižnica na izložbi u Trstu. Knjigoveža
g- Grustav Neuberg iz Križevca, izložio je na sadanjoj izložbi u Trstu podpunti
priručnu knjižnicu hrvatskih šumarskih djela. Knjige su vrlo ukusno
vezane, a kolekcija je podpuna, a zastupane su malo ne sve šumarske
grane. Gospodin Neuberg pripravan je čitavu kolekciju uz primjerenu od