DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 300 ~
kao sto i u svih ostalih nam srodnih i susjednih zemljah habsburžke
kuće, izuzam jedine Češke, koja nas je u tom sve do
mala prestigla. — Sav znanstveni materijal pako dolazi još i
dan danas ne samo k nam, no i u obce u sve zemlje preko
Njemačke i njemačkom literaturom, koju stoga i mi Hrvati
hoćeš nećeš moramo priznati roditeljicoin hrvatske šumarske
naobrazbe.


Osvrnemo li se sada još jednom na obće stanje šuma i
šumskoga gospodarstva u Hrvatskoj u prošlom vieku, to vidimo,
da nam je domovina u cielosti još bogata sumarni. Samo
Dalmacija i hrvatsko primorje nose jur na sebi vidljiv dokaz
pogubnoga haračenja tamošnje gore; Slavonija rek bi daje prašuma,
tako da je carica i kraljica Marija Therezija silom dala
tjerati narod iz zabitnih nepristupnih prašuma u sela duž novo
ustrojenih cesta, i to poglavito stoga, da učini kraj bezvladju
i haranju hajdučkih četa, pak da se uvede u zemlji red i sigurnost.
Isto tako znamo za naredbu, da se imadu šume duž
Kupe na uru hoda daleko posjeći sigurnosti prometa radi.


U to doba dobiše po Slavoniji pojedini carski generali i
drugi zaslužnici silne i velike šumske komplekse kao nadarbine
za se i svoje potomke. Isto tako dobila je g. 1773. i biskupija
sriemska bogate darove i mnoga vlastelinstva oko Djakova.


Dobivši te porodice tolika i prostrana, al uz to za onda
još malo vriedna i veoma slabo napučena zemljišta, pridržaše
za se samo bolje oranice, livadcj šume i vinograde, ostalo pako
što, bijaše i manje vriedno, razdieliše kmetom i novonaseljenikom,
đolazećim amo iz raznih zemalja i krajeva uz uvjet urbarijalnih
podavanja i zajamčenim ,,salvo jure đominali" na
vlastničtvo tih novih urbarijalnih selišta.


Zirovina i paša, zatim pepelarenje i pougljivanje drva,
representiraju još svedjer po Slavoniji jedini šumski novčani
prihod. Nu i po Primorju je palenje ugljena to doba toliko
stalo preuzimati mah, da je vidljivo nestajalo šuma. U Krajini
pako, osobito banskoj, činjahu najveću štetu šumam koze. ,


TJvedenjem prije spomenutoga krajiškoga šumskoga reda
vidimo da „Hofkriegsrath" doskora propisuje i potrajnost sumarenja
po krajiških šumah na temelju tako zvanog ^prihoda