DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 67     <-- 67 -->        PDF

— 299 —


gobljenje stiealo bi se tek za pođuljeg službovanja praksom.
Iz toga vidimo, kao sto svagdje, da je i kod nas šumarski
stališ u početku identičan s´lovačkom družinom, a kasnije se
tek po malo šumarska empirika i poduka počela bolje uvažavati.
Zakoni, naredbe i naputci, to su podjeđno i ona pomagala, iz
kojih se šumar učio samoznanstvo.


Raznimi naredbami i zakoni nastojala je bečka vlada pojedina
sada jur i drugud usvojena šumarsko-gospodarska spoznavanja
i našim šumarom narivavati. Pravila sječe, proriedjivanja
i ogledne procjene u brzo si jagari naši usvojiše. Isto
tako se je u našoj Krajini, već za rana udomilo umjetno sadjenje
i pomlađjivanje sama, a u primorju nalazimo i stare
mljetačkimi trgovci posagradjene pile vodenice za izradjivanje
raznovrstnoga liesa i iaktovine. Vrkovni nadzor i upravu nad
svimi državnimi sumarni vodio je bečki ,jHofkriegsrätli"; on bi
namješćivao sve vojno cinovniČko šumarsko osoblje, počam od
ravnatelja,, šuma do šumara, njemu pripadahu sve odluke gleđom
na personalija kao i financijalne operacije, prodaju zemljišta-
šumskih, i t. d.


Krajina bijaše ono žarište, odkle su imale zrake njemstva
poplaviti Hrvatsku, pak i zbilja vidimo, da je njemački jezik
(bar u javij u tih stranah na toliko preuzeo mah, da su nam
i šume naše doskora pale pod upravu kojekakvih biksenšpaneia
bečke gospode. Iz ovoga se potištenoga lugarskoga stališa nije
mogao razviti slobodni i naučni šumarski živalj, pa zato se hrvatski
.šumarski stališ, kao neka osebiiia, počimlje tek početkom
druge polovice devetnajstoga stoljeća razvijati. Puka empirija
u stališu samom, a nepouzdanje nai^oda i vlađajuće do nedavna
kaste, plemstva, ne mogahu takodjer pospje.^iti razvoj, — Tek
kako je vrieđnost šuma rasla, rastijase takodjer i važnost te
ugled šumarskoga umječa i stali.^a. Iztaknuvši prije š;tetni, a
donekle i pogubni po razvoj hrvatske književnosti i narodnosti
upliv ponjemčivanja u Krajini, priznajemo ipak rado, da je širenje
njemštine ipak po nešto i koiistilOj i to time^ što se predšastnici
naši, mogavši rabiti do mala već silno se razvijajuću
njemačku šumarsku literaturu, upoznaše i samom šumarskom


znanošću, tako da se je uzprkos svim i najnepovoljnijim na


rodno - gospodarskim odnošajem ipak moglo šumarstvo u nas


istim onim tekom skoro i brzinom na današnji stepen razviti,


. *